Opo-wieści dr E. Gwiazdowskiej

W STRONĘ MOSTA Wyprawa XXIX

29 kwietnia 2020 - dr Ewa Gwiazdowska

Jörg Blobelt, Tharandt, widok z góry na miasteczko i wzgórze zamkowe zwane Johannisberg https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65956350 – dostęp 27.04.2020
Czytając dzisiejszy odcinek Opo-wieści dr Ewy Gwiazdowskiej przyszedł mi do głowy pomysł. Kiedy już minie czas dobrze nam znanego, ale zdecydowanie nielubianego wirusa to swój urlop zaplanuję szlakiem wędrówek Ludwiga Mosta, które tak ciekawie opisuje wielka jego znawczyni. Przyznacie sami, że Saska Szwajcaria ze swymi urokliwymi zakątkami i zamkami jawi się jako atrakcyjna propozycja turystyczna. Przyjemnie będzie wspiąć się na górę i stojąc na jej szczycie wiedzieć, że w tym samym miejscu był także malarz Caspar David Friedrich, a wcześniej poeta Johann Wolfgang von Goethe, poeta, filozof i dramaturg – Friedrich Schiller czy wreszcie Heinrich von Kleist – pisarz, dramaturg, publicysta i również poeta. Może poczuję twórczą wenę? Kto wie … . Przed nami kolejna wędrówka palcem po mapie do Tharand.

dr Ewa Gwiazdowska Most „zakręcony turysta”

Saska Szwajcaria: Tharandt

WYPRAWA XXIX

Romantyczna chwila

Jörg Blobelt, Tharandt, widok z góry na miasteczko i wzgórze zamkowe zwane Johannisberg https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65956350 – dostęp 27.04.2020. Jörg Blobelt, Tharandt, widok z góry na miasteczko i wzgórze zamkowe zwane Johannisberg https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65956350 – dostęp 27.04.2020

Miejscowość i zamek Tharand położone są bardzo malowniczo w zakolu rzeki Wilder Weisseritz. Obronny zamek wzniesiono nad miastem na stromym wzgórzu Johannisberg w średniowieczu. Od końca XVIII wieku miejsce to przyciągało turystów i artystów oraz kuracjuszy. Także Ludwig Most był zauroczony widokiem ruin, które przez ostatnie wieki nie uległy specjalnym zmianom. 25 czerwca 1831 roku Most zrobił dwa widoki ruin zamku, o czym informuje opis jego szkicownika nr 5 przechowywany w aktach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Friedrich – dokumentalista

Caspar David Friedrich, Widok ruin zamku Tharandt oraz kościoła i miasteczka, 1800-1802, ołówek, pióro, tusz, reprodukcja w: Frank Richter, Caspar David Friedrich. Spurensuche im Dresdner Umland und in der Sächsischen Schweiz (Poszukiwania śladów w okolicach Drezna i w Saskiej Szwajcarii), Humus 2009, s. 66 Caspar David Friedrich, Widok ruin zamku Tharandt oraz kościoła i miasteczka, 1800-1802, ołówek, pióro, tusz, reprodukcja w: Frank Richter, Caspar David Friedrich. Spurensuche im Dresdner Umland und in der Sächsischen Schweiz (Poszukiwania śladów w okolicach Drezna i w Saskiej Szwajcarii), Humus 2009, s. 66

Tharandt wymieniany był w dokumentach od 1216 roku. Zamek wybudował Dietrich Nieznośny (Dietrich der Bedrängte). Na przełomie XV i XVI wieku zamek został przebudowany przez Arnolda z Westfalii i był wdowią siedzibą Sydonii Czeskiej (1449­-1510). Po spaleniu zamku przez piorun jeszcze w XVI wieku elektor saski August przekazał ruiny miastu i tak pozostało do dziś. Zapewne dlatego od czasu, kiedy Caspar David Friedrich (1774­-1840) odwiedził miejscowość na początku XIX wieku, topografia miejsca nie uległa zbytnim zmianom. Wysoka ruina zabytkowej budowli do dziś góruje nad mieszczańskimi domami „podpierającymi” stok góry, na której stoi.

Architektoniczna równowaga

Tharandt, kościół, fot. M.J., https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3355307 – dostęp 27.04.2020 Tharandt, kościół, fot. M.J., https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3355307 – dostęp 27.04.2020

Barokowy kościół postawiony na wzgórzu poniżej zamku w latach 1626­-1630 stał się dla niego architektoniczną równowagą. Artyści przedstawiali wzgórze Johannisberg z obiema budowlami jako charakterystyczny motyw Tharandt. Porównanie widoku kościoła na zdjęciu z jego rysunkiem wykonanym przez C.D. Friedricha przekonuje, że świątynia oparła się mijającemu czasowi.

Wzorzec malowniczej pamiątki turystycznej

Autor anonimowy, Widok Tharandt z ruiną zamku na wzgórzu, pierwsza połowa XIX wieku, akwaforta, własność prywatna Autor anonimowy, Widok Tharandt z ruiną zamku na wzgórzu, pierwsza połowa XIX wieku, akwaforta, własność prywatna

Ujęcie Tharandt zastosowane przez C.D. Friedricha jak widać najlepiej służyło zaakcentowaniu tożsamości i specyfiki tego miejsca. Jedynie później chętnie dodawano na pierwszym planie staw, aby wzbogacić zakres malowniczych środków podnoszących turystyczną atrakcyjność miejsca. Bowiem Tharandt rozwinęło się jako kurort po tym, jak miejski chirurg Johann Gottfried Butter w 1792 roku odkrył tu źródło mineralne. Już od 1796 roku budowano w okolicy szlaki turystyczne z punktami widokowymi, budkami chroniącymi przed niepogodą i kamieniami pamiątkowymi.

W drogę do Tharandt

Tharandt, dyliżans pocztowy przed gmachem poczty, fotografia, Archiwum Andre Kaisera, https://de.wikipedia.org/wiki/Tharandt#/media/Datei:Postkutsche_Postamt_Tharandt.jpg – dostęp 27.04.2020 Tharandt, dyliżans pocztowy przed gmachem poczty, fotografia, Archiwum Andre Kaisera, https://de.wikipedia.org/wiki/Tharandt#/media/Datei:Postkutsche_Postamt_Tharandt.jpg – dostęp 27.04.2020

Ludwig Most był dobrym piechurem, podobnie jak Caspar David Friedrich. Mógł dotrzeć do Tharand pieszo pokonując kilkanaście kilometrów. Inni znani goście, tacy jak Johann Wolfgang von Goethe (1749­-1832), którego upamiętnia tablica na budynku Kąpieliska Miejskiego, Friedrich Schiller (1759-­1805), upamiętniony tablicą na ścianie gospody Schillereck przy rynku, czy Heinrich von Kleist (1777-­1811) mogli odwiedzić Tharand jadąc konnym dyliżansem linii prowadzonej przez pocztę, której stacja końcowa czynna była do 1832 roku w Herzogswalde. Dopiero od przełomu 1832 i 1833 roku linia pocztowa dochodziła bezpośrednio do Tharandt.

Ślady polskości

Tharandt, słup milowy, fot. SchiDD - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62920045  dostęp 27.04.2020 Tharandt, słup milowy, fot. SchiDD – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62920045  dostęp 27.04.2020

Od końca XVII wieku dwukrotnie na królów Polski wybierano elektorów saskich z dynastii Wettynów. W latach 1697­-1706 i 1709­-1733 panował August II Mocny. W latach 1733­-1763 jego syn, August III. Dlatego w Saksonii można znaleźć wiele śladów polskości. W Tharandt stoi słup pocztowy zbudowany w 1730 roku. Świadczy on o sieci komunikacyjnej łączącej oba kraje, służącej rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu. Słup ma formę wysokiego obelisku umieszczonego na profilowanym cokole. Obelisk zdobią malowane herby Polski i Saksonii oraz monogram króla Augusta II. To nie jedyny ślad polskości w Tharandt.

Wybitny Polak w Tharandt

Tharandt, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, fot. SchiDD - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62920566 ­ dostęp 27.04.2020 Tharandt, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, fot. SchiDD – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62920566 ­ dostęp 27.04.2020

W 1865 roku osiadł w Tharandt Michał Hieronim Leszczyc-Sumiński (1820­-1898). Był botanikiem, malarzem i kolekcjonerem. Po studiach w Berlinie zajął się badaniem paproci i im poświęcił dzieło swego życia. Po osiedleniu się w Tharandt rozbudował pałac odkupiony od arystokraty Ariela von der Recke-Volmerstein i dobudował galerię. Zgromadził w niej ponad 350 obrazów, nabywanych między innymi w Watykanie. Zbierał także rzemiosło artystyczne. Niestety po jego śmierci kolekcja została rozprzedana.

Polscy leśnicy

Tharandt, gmach Akademii Leśnej, fot. By SchiDD - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55272345 ­ dostęp 27.04.2020 Tharandt, gmach Akademii Leśnej, fot. By SchiDD – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55272345 ­ dostęp 27.04.2020

W 1811 roku w Tharnadt zaczął funkcjonować prywatny Zakład Nauk Leśnych Johanna Heinricha Cotta’y (1763­-1844) uczonego leśnika. Zakład w 1816 roku przekształcono w Królewsko-Saską Akademię Leśną. Nowy gmach akademii wybudowano w latach 1847­-1849. Tharandt przekształciło się w ceniony ośrodek naukowy, do którego przybywali także polscy studenci. W latach 1860­-1918 szkoła wykształciła 385 Polaków. Pomiędzy nimi byli Józef Rivoli i August Krasicki

Rivoli ­ zasłużony leśnik

Pomnik Józefa Rivoli przy Kolegium Cieszkowskich w Poznaniu, fot. MOs810 ­ https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11872414 ­ dostęp 28.04.2020 Pomnik Józefa Rivoli przy Kolegium Cieszkowskich w Poznaniu, fot. MOs810 ­ https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11872414 ­ dostęp 28.04.2020

Józef Rivoli(1838­-1926)  był synem ziemianina, leśniczego i poszedł w ślady ojca. Studiował w Tharandt w latach 1860-1862. Został badaczem i pedagogiem. Początkowo pracował w lasach kórnickich, a potem Jan Działyński uczynił go pełnomocnikiem majątku Kórnik. Od 1878 roku urządzał gospodarstwa leśne i zajmował się rolnictwem. Po powstaniu wolnej Polski skupił się na pracy akademickiej. Od 1919 roku kierował Katedrą Leśnictwa na Uniwersytecie Poznańskim. Specjalizował się w badaniu wpływu lasu na klimat.

Krasicki ­ niezmordowany ziemianin patriota

Portret Augusta Krasickiego, fotografia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:August_Krasicki.jpg ­ dostęp 28.04,2020-04-28 Portret Augusta Krasickiego, fotografia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:August_Krasicki.jpg ­ dostęp 28.04,2020-04-28

August Krasicki (1873­-1946) był wojskowym, politykiem, był czynny społecznie, zgodnie ze swym zawodem badał i uprawiał rośliny leśne, a także wspierał sport. Ten człowiek niezwykle aktywny na wielu polach po ukończeniu studiów we Fryburgu i Akademii w Tharandt wstąpił do wojska i szybko awansował jako oficer. Walczył w Legionach Polskich, potem w Wojsku Polskim, brał udział w wojnie z Rosją w 1920 roku. Swoje perypetie wojenne opisał dokładnie w pamiętniku. W okresie pokoju w Lesku pełnił rozmaite funkcje samorządowe oraz administrował dobrami leskimi. Jego liczne zajęcia wymienia autor artykułu w Wikipedii, który polecam osobom zainteresowanym.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”, 13 Muz w Szczecinie
, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg (1734–1816), aerograf, afisz, Agata Wolniewicz, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), alkid, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, antropomorfizacja, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Warzeńska, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Brama do zamku Hohnstein, Bronisław Kierzkowski, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottlob Hammer, collage, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", Cyprian Nocoń, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, dyr Lucjan Bąbolewski, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, fakturalność, falsyfikat, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdy rozum śpi, Georg Braun, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, gwasz, Handlarz świń, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, Katarzyna Słuchocka, Kazimierz Mikulski, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcjoner, kolografia, Königssee, Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kreda, Kreuth Niemcy, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Richter, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, Malarze w gospodzie, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, olej, olej na papierze, olej na płótnie, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, pióro, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Port IV, portret Fanny Beer, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret stojącego Michaela Koppe, posłuszeństwo, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Rodzina na spacerze, Roman Opałka, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek węglem, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skubas, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, światłocień, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, Szkicownik 1, Szkicownik nr VI, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Tkanina 3D, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, węgiel, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), Żabnica, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zarys grzbietu Rudaw, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, złoty podział, złoty prostokąt, żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP O/ Szczecin, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie