Ludwig Most, Rysownik przy pracy, 30.11.1830, szkic do obrazu Scena w karczmie, 1831, ołówek na papierze welinowym, Szkicownik nr II, karta 5 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Patrzę na konterfekt przystojnego mężczyzny w średnim wieku. To fotografia wykonana w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Kim jest ten korzystnie wyglądający pan, którego w różnych odsłonach przedstawia nam dr Ewa Gwiazdowska w kolejnym odcinku Opo-wieści? To Ludwig Most – nasz dobry znajomy. Mamy niepowtarzalna okazję zobaczyć artystę, człowieka z krwi i kości. Pan August spodobał mi się od pierwszego wejrzenia. Wysoki, szczupły, z burzą kręconych włosów. Bystre oko, uważne spojrzenie i spokój malujący się na jego twarzy daje mi pewność, że był świetnym obserwatorem. Dzięki temu patrząc na obrazy i szkice artysty mam gwarancję, że są również świadectwem jego epoki.

 

dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta

Most o sobie

WYPRAWA XXXVI

Wędrówki w czas miniony

Most od czasu młodości po wiek sędziwy przedstawiał siebie wielokrotnie. Były to nie tylko rysowane i malowane autoportrety. Czasem stawał się uczestnikiem wydarzenia, któremu poświęcił swą kompozycję. Znane są również zdjęcia artysty.

 U progu studiów

Ludwig Most, Autoportret z profilu, 19 lipca 1826, ołówek na papierze welinowym, Szkicownik nr I, karta 7, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Autoportret z profilu, 19 lipca 1826, ołówek na papierze welinowym, Szkicownik nr I, karta 7, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Pewnego dnia we wczesnym okresie studiów Most postanowił upamiętnić własne oblicze obok wizerunków kilku kolegów ze studiów. Te portrety wykonał przypuszczalnie podczas letniego pleneru, w najwcześniejszym z zachowanych szkicowników. Miękkim ołówkiem narysował swój lewy profil nawiązując do klasycznej tradycji. Zdecydowana linia wysokiego czoła i zgrabnego nosa, mocne, choć delikatnie oddane łuki brwi, miękkie, regularnie zarysowane usta, bystre spojrzenie zwrócone przed siebie, pofalowane pukle krótkich włosów. Gdyby nie stojące kołnierze surduta i płaszcza, moglibyśmy pomyśleć, że to głowa któregoś z cezarów, władców antycznego Rzymu. O tym, że na szkicu rysownik ukazał samego siebie dowiadujemy się z wyraźnego napisu umieszczonego na kołnierzu płaszcza: Most

Młody romantyk

Ludwig Most, Autoportret, 1829, kredki, węgiel, biały tusz na papierze, Akademie der Künste, Berlin, Kunstsammlung, reprodukcja w: Ewa Gwiazdowska, Rafał Makała (red.), August Ludwig Most (1807–1883) pomorski artysta epoki biedermeieru – Pommerscher Künstler der Biedermeierzeit, [katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Szczecinie 10.03.–27.05, Pommersches Landesmuseum Greifswald 8.11–2.12.2007, Szczecin 2007, s. 170–171 Ludwig Most, Autoportret, 1829, kredki, węgiel, biały tusz na papierze, Akademie der Künste, Berlin, Kunstsammlung, reprodukcja w: Ewa Gwiazdowska, Rafał Makała (red.), August Ludwig Most (1807–1883) pomorski artysta epoki biedermeieru – Pommerscher Künstler der Biedermeierzeit, [katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Szczecinie 10.03.–27.05, Pommersches Landesmuseum Greifswald 8.11–2.12.2007, Szczecin 2007, s. 170–171
W ostatnim okresie studiów Most stawał się już samodzielnym artystą. Szlifował umiejętności pod okiem swego krajana Heinricha Lengericha (1790-1865), malarza scen historycznych. Wykonał wówczas studium autoportretowe przechowywane do dziś w zbiorach macierzystej uczelni – berlińskiej Akademii Sztuki. Jest to popiersie skierowane w lewo. Jednak głowę artysta zwraca w bok, ku widzowi, aby nawiązać bliższy kontakt z osobą, która spojrzy na jego twarz. Głowa Mosta wydaje się być uwięziona w sztywnym, mocno nakrochmalonym, stojącym kołnierzyku koszuli. Jednak duże oczy artysty, pełne zaciekawienia i skupienia przyglądają się nam żywo i uważnie. Bujna, falująca czupryna odgarnięta znad czoła kojarzy się z fryzurą naszego wielkiego romantyka, Adama Mickiewicza. Obaj w swych epickich dziełach namiętnie upamiętniali codzienność współziomków żyjących z dala od wielkich centrów dziejów.

Na podbój świata

Ludwig Most, Młodzieńczy portret malarza, 1826, olej na płótnie, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek Ludwig Most, Młodzieńczy portret malarza, 1826, olej na płótnie, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek

Pierwszy malarski autoportret Most wykonał w roku rozpoczęcia studiów akademickich. Przedstawił siebie w popiersiu. Artysta torsem zwrócony w lewo wzrok kieruje na nas. Gładka twarz, żywe, szczere, niebieskie oczy są pełne młodzieńczej świeżości, zapału do twórczej pracy, przekonania, że świat stoi przed artystą otworem. Głowa ukazana na ciemnym tle jest niezwykle plastyczna. Kompozycja mówi o dużym talencie młodego studenta. Studium do tego portretu mógł być rysunek przechowywany w Akademii Sztuki w Berlinie. Jednak na każdym z tych portretów Most ma inny wyraz twarzy.

Powaga dojrzałości

 Ludwig Most, Autoportret, czterdzieste lata XIX wieku, olej na płótnie, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek
Ludwig Most, Autoportret, czterdzieste lata XIX wieku, olej na płótnie, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek

Most po śmierci pierwszej żony, w latach czterdziestych ponownie zawarł związek małżeński, z Laurą Wilhelmine Friederike (1812–1900). Ten fakt upamiętnił malując parę portretów w popiersiu. Ponieważ w tej „podwójnej” kompozycji twórca zwrócony jest w stronę żony wyjątkowo przedstawił siebie w zwrocie w prawo. Wyraz twarzy wskazuje, że obraz jest już konterfektem artysty dojrzałego, ale nadal pełnego twórczego ognia. Most okrył połowę swej twarzy cieniem ujawniającym profil mimo, iż głowa obrócona jest w ¾. Ten zabieg pozwolił mu na wydobycie emocji. Bystre, skupione spojrzenie, zmarszczone brwi, mocny zarys nosa mówią o duchowej energii portretowanego.

Malarz wybiera się w plener „na motyw”

Ludwig Most, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, 1830, motyw na obrazie U kołodzieja, olej na płótnie, Greifswald, Pommersches Landesmuseum, reprodukcja w: Ewa Gwiazdowska, Rafał Makała (red.), August Ludwig Most (1807–1883) pomorski artysta epoki biedermeieru – Pommerscher Künstler der Biedermeierzeit, [katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Szczecinie 10.03.–27.05, Pommersches Landesmuseum Greifswald 8.11–2.12.2007, Szczecin 2007, s. 128–129 Ludwig Most, Artysta wraz z kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, 1830, motyw na obrazie U kołodzieja, olej na płótnie, Greifswald, Pommersches Landesmuseum, reprodukcja w: Ewa Gwiazdowska, Rafał Makała (red.), August Ludwig Most (1807–1883) pomorski artysta epoki biedermeieru – Pommerscher Künstler der Biedermeierzeit, [katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Szczecinie 10.03.–27.05, Pommersches Landesmuseum Greifswald 8.11–2.12.2007, Szczecin 2007, s. 128–129
Praca U kołodzieja znana też pod tytułem Gospoda wiejska z warsztatem kołodzieja to kompozycja, na której Most po raz pierwszy uczynił swoją osobę jednym z bohaterów. Ale nie myślał o tym od początku. Pracując nad postacią artysty wyruszającego w plener najpierw naszkicował swego kolegę. Różnicę w przedstawieniu motywu poznać można po zarysowanym z profilu nosie malarza. Kolega na szkicu ołówkiem ma nos zadarty, pogrubiony na końcu, a Most na obrazie może się cieszyć prostym, proporcjonalnym nosem. Artysta widoczny po lewej stronie obrazu ubrany jest w czarny kitel. Na plecach ma tornister z przyborami malarskimi. Prawą ręką wspiera się na zwiniętym, przenośnym stołku. Usiądzie na nim podczas pracy przy plenerowej sztaludze, która też chyba jest związana razem ze stołkiem.

Niezmordowany dokumentalista codzienności

Ludwig Most, Artysta szkicujący w karczmie, 1831, motyw na obrazie Scena w karczmie, kopia Theodora Gerharda, olej na płótnie, własność Antykwariat Marek Wyłupek w Szczecinie Ludwig Most, Artysta szkicujący w karczmie, 1831, motyw na obrazie Scena w karczmie, kopia Theodora Gerharda, olej na płótnie, własność Antykwariat Marek Wyłupek w Szczecinie

Przypomnijmy sobie obraz Scena w karczmie, o którym niedawno opowiadałam, znany obecnie z kopii. Most ukazał siebie przy pracy, po prawej stronie kompozycji. Siedzi przy bocznym stole, w pobliżu pieca. Pilnie przygląda się bohaterom sceny płacenia rachunku i utrwala swoje wrażenia w małym szkicowniku. Już zapewne zastanawia się, jak będzie wyglądało nowe dzieło. Dużą tekę ze studiami umieścił za plecami, na wieszaku na okrycia umocowanym do ściany. Może jeszcze tego wieczoru, póki pamięta szczegóły sceny, opracuje barwne, olejne studium do planowanej kompozycji i schowa w tej tece.

Most w sudeckim schronisku

Autor anonimowy, według Ludwiga Mosta, Malarz siedzący przy oknie, motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, po 1837, olej na płótnie, aukcja firmy auktionata 14.01.2014, reprodukcja aukcyjna w internecie Autor anonimowy, według Ludwiga Mosta, Malarz siedzący przy oknie, motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, po 1837, olej na płótnie, aukcja firmy auktionata 14.01.2014, reprodukcja aukcyjna w internecie

W 1835 roku Most wędrował po Sudetach. Wówczas zapewne zebrał materiały: szkice i studia, do obrazu przedstawiającego wnętrze górskiego schroniska. Obraz namalowany w 1837 roku wspomina profesor Günther Grundmann (1892–1976) śląski artysta, historyk sztuki i konserwator, w liście do potomka malarza, Gerharda Mosta. Grundmann zwraca uwagę, że mężczyzna siedzący przy oknie to właśnie Ludwig Most. Na stole przed sobą malarz ma przygotowane materiały do wykonania barwnego studium: kartę papieru ułożoną na tece, ołówki, pędzelki, otwarte pudełko z farbami. Tym ciekawym obrazem, obecnie znanym tylko z kopii, będziemy jeszcze się zajmować. Tutaj tylko warto zaznaczyć, że wnuk naszego mistrza, Peter Paul Most, pominął dzieło w katalogu Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937.

Portret rodziny Most we wnętrzu

Ludwig Most, Portret rodzinny, 1839, olej na płótnie, własność rodziny Most, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek Ludwig Most, Portret rodzinny, 1839, olej na płótnie, własność rodziny Most, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek

Malowanie portretów rodzinnych było popularne w okresie biedermeieru. Malarze przedstawiali również własną rodzinę. Most zastosował dość wyjątkową kompozycję. Na pierwszym planie umieścił pierwszą żonę, Caroline Wilhelmine Henriette (1805–1840), wraz ze starszymi synami: pierworodnym Hermannem z piórem – atrybutem ucznia, i Robertem oglądającym widoki w albumie malowniczym. Sam artysta w kitlu roboczym, z paletą w ręce stoi przy sztaludze w cieniu, na tylnym planie. Na ścianie obok wiszą w ozdobnych ramach portrety kolejnych członków rodziny: matki Mosta i najmłodszego syna, Ottona. W tym obrazie Most odwrócił ustawienie postaci nadając kompozycji rys teatralny. Portretowani zamiast zwracać się w kierunku malarza, ustawieni są w stronę widza. Ludwig Most prezentuje nam swoją rodzinę jakby wyprzedzał moment, w którym zamiast jego bliskich przed widzem znajdą się ich konterfekty. A przecież właśnie oglądamy tylko te portrety. Artysta jak sztukmistrz „w magiczny sposób wymieszał i odwrócił momenty czasu” w swym malarskim kapeluszu.

Autoportret

Ludwig Most, Portret malarza w futrze, 1878, olej na płótnie, własność Eckhard Wendt Ludwig Most, Portret malarza w futrze, 1878, olej na płótnie, własność Eckhard Wendt

Swój kolejny autoportret Most malował w ostatnich latach życia. Wizerunek, który przedstawiał sędziwego artystę, formą nawiązywał do portretów z młodości. A był swego rodzaju podsumowaniem życiowych perypetii, doświadczeń i osiągnięć. Twórca patrzy na nas spojrzeniem łagodnym ale i badawczym. Na jego twarzy maluje się powaga człowieka dojrzałego i pełnego wyrozumiałości dla tego, co się wokół niego dzieje. Jednocześnie jest to osoba, która sama kieruje swoimi krokami i zdecydowanie podejmuje to, co niesie los. Artysta w liście do syna pisał, że na podstawie fotografii wykonał na pamiątkę swoje popiersie i oddał w obrazie własne doświadczenie życiowe. Autoportret prawdopodobnie był kopiowany. Pozwalają tak przypuszczać wersje obrazu, na których twarz Mosta ukazana jest mniej subtelnie.

Portret w całej postaci

Autor nieznany, Portret Ludwiga Mosta, sześćdziesiąte lata XIX w., fotografia w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek Autor nieznany, Portret Ludwiga Mosta, sześćdziesiąte lata XIX w., fotografia w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, wł. Antykwariat Marek Wyłupek

Most w wieku dojrzałym, po pięćdziesiątych urodzinach, postanowił zafundować sobie stylowy portret z natury. Były to czasy, gdy dokumentowanie siebie w studio fotograficznym było już „na porządku dziennym”. Most zaprezentował się w całej postaci, czyli en pied, w odświętnym, ciemnym stroju o modnym fasonie, trzymając w ręce kapelusz i laseczkę. Pod szyją przewiązał ciemny fular kontrastujący z bielą koszuli. Lekko odstawiona laseczka mogła się kojarzyć z bronią białą, a więc dodatkowo nobilitowała mistrza. Scenerię zdjęcia stanowiła ściana kojarząca się z wnętrzem pałacowym bądź muzealnym. Mianowicie, dolną część ściany wyłożono drewnianą, profilowaną boazerią przypominającą cokół, a górną część obito zapewne draperią. Bok ściany przesłaniała kotara. Most stojąc z ręką na sercu zwrócił lekko przechyloną głowę w bok i zmarszczył brwi, jakby patrząc w nieokreśloną dal głęboko nad czymś rozmyślał. Jego twarz wciąż jeszcze okalały bujne loki, nad czołem zaczesane w tył. Stopy ustawił eleganckim ruchem pod kątem prostym.

Wspólnie z wiernym przyjacielem

Autor nieznany, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, 1879, fotografia, Muzeum Narodowe w Szczecinie Autor nieznany, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, 1879, fotografia, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ostatni konterfekt Mosta pochodzi z maja 1879 roku. Wykonany został cztery lata przed śmiercią malarza, gdy miał on 72 lata. Owalna fotografia upamiętnia przyjaźń artysty z prawie rówieśnikiem, Teodorem Oehlmannem (1803 – po 1879). Przedstawieni zostali w popiersiu, blisko siebie jak bracia, w białych koszulach i ciemnych okryciach. Obaj mają długie, białe włosy i gęste brody. Ich twarze są poorane zmarszczkami. Most patrzy w bok, podobnie jak na zdjęciu sprzed lat. Głowę ma pochyloną inaczej. Jej wygląd mówi o zmęczeniu malarza długim życiem. Jednak oczy wciąż pełne są uwagi i odzwierciedlają żywość ducha. Ten portret potwierdza wierność artysty wobec swego wyglądu, który utrwalił na autoportrecie malowanym rok wcześniej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”, 13 Muz w Szczecinie
, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Aneta Grzeszykowska Selfie, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Paszkiewicz Macierzyństwo, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, Artysta szkicujący w karczmie, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autoportret Ludwiga Mosta, Autoportret z profilu, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Bartłomiej Otocki Bez tytułu, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Korczyńska-Chudzicka (1950) Wirujący derwisze, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Agata Zbylut, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, fakturalność, falsyfikat, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Brzozowski (1928–2005) Pejzaż w owalu /, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, Katarzyna Słuchocka, Kazimierz Mikulski, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcjoner, kolografia, Königssee, Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, Leonia Chmielnik (1941) Anna Paszkiewicz (1940) Bogusław X i Anna Jagiellonka, Leonia Chmielnik Dziewczyna w długiej sukni, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Richter, Lump (Piotr Pauk) i jego murale, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, Malarz siedzący przy oknie, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marian Nyczka (1925–1986) W porcie III, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młodzieńczy portret malarza, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, mozaika na elewacji kina Kosmos, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, olej, olej na papierze, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Port IV, portret Fanny Beer, Portret malarza w futrze, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret rodzinny, Portret stojącego Michaela Koppe, posłuszeństwo, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skubas, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński mozaika w holu Dworca Głównego, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, światłocień, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, Szkicownik 1, Szkicownik nr VI, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Lazar Sea of Trees, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, węgiel, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zarys grzbietu Rudaw, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie