Proszę Państwa obchodzimy mały jubileusz. Dr Ewa Gwiazdowska w swych Opo-wieściach już po raz pięćdziesiąty (jak ten czas biegnie!) prezentuje twórczość Ludwiga Mosta. Tym razem historia dotyczy samego Szczecina, a dokładniej jego widoków wykonanych przez artystę w latach 1834 – 1848. Dowiemy się też, co to jest „panorama w odcinkach”. Dzięki zachowanym szkicom i litografiom, obejrzymy takie miejsca, jak: Kępę Parnicką, wieże kościoła św. Jakuba, św. Jana,  św. Piotra i Pawła, zamek, Most Długi, wieś Turzyn czy dolinę Odry. Warto zobaczyć, jak zmieniało się nasze miasto, w którym teraz żyjemy, pracujemy i tworzymy jego nową jakość.

 

dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta

WYPRAWA L

Moda na panoramy

Moda na malowane panoramy umieszczane w okręgu, z którego środka obserwowało się pełny widnokrąg, rozpoczęła się w końcu XVIII wieku i rozwijała w XIX wieku. Ludwig Most także nawiązał do tej mody, choć zrobił to w inny sposób. W ciągu wielu lat twórczości pokazał, jak zmieniał się Szczecin w czasie. Osiągnął to kilkakrotnie malując miasto z tego samego miejsca na północy Łasztowni. Panoramę złożoną z wielu uzupełniających się przedstawień stworzył malując inne obrazy i przygotowując projekt kompozycji wielowidokowej. W tej litografii połączył cechy pełnej panoramy, z widokami od południa, wschodu i północy, z możliwością oglądania „panoramy w odcinkach” na płaskiej powierzchni, bez wychodzenia z domu. Ponadto inne warianty panoramicznych ujęć Szczecina wykonał w szkicownikach VI i XII.

Szczecin – miasto forteca

 Ludwig Most, Widok Szczecina zza wałów fortecznych od północy, 3.06.1834, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 21, Muzeum Narodowe w Szczecinie
Ludwig Most, Widok Szczecina zza wałów fortecznych od północy, 3.06.1834, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 21, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Widok Szczecina szkicowany w czerwcu 1834 roku zza fortyfikacji Fortu Leopolda leżącego na północ od miasta Most potraktował jako wstępną próbę panoramicznego ujęcia od północy przeznaczonego do litografii wielowidokowej. Na bliskich planach widoczne są stare wały forteczne. Wyglądają, jakby były już zagospodarowane przez rolników. W głębi po lewej stronie stoi podłużna budowla z dwoma proporcami powiewającymi nad dachem. To zapewne podmiejska siedziba księżnej Elżbiety Brunszwickiej położona na Grabowie. Sylwetka Szczecina widoczna jest na tle linii horyzontu. Wyróżniają się w niej, patrząc od lewej strony: zamek, sygnaturki kościołów św. Jana i św. św. Piotra i Pawła, kościół św. Jakuba, niespodziewanie – dach Liceum Miejskiego ulokowany w prezbiterium nieukończonego kościoła karmelitów oraz wiatrak podmiejski w dawnej wsi Turzyn.

Poszukiwany atrakcyjny widok

Ludwig Most, Zarys widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 22, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Zarys widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 22, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Widok zza fortecznych wałów nie zadowolił Mosta. Kolejnym punktem, z którego uchwycił panoramę doliny Odry na północ od Szczecina, był taras restauracji znajdującej się na Golęcinie (Frauendorf), na szczycie średniowiecznej Winnej Góry (Weinberg). Obecnie wydatne wzniesienie zwie się Wzgórzem Kupały i jest przecięte przez linię kolejową. W czasach Mosta było nazywane Wzgórzem Elżbiety (Elisenhöhe) na pamiątkę odwiedzin pruskiej księżnej Elżbiety, z domu Wittelsbach, (1801–1873) towarzyszącej mężowi, księciu Fryderykowi Wilhelmowi, przyszłemu królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi IV. Z tego miejsca sylwetka Szczecina była prawie niewidoczna. Na dodatek gmach świątyni św. Jakuba przesłaniały skrzydła wiatraka. Dolina Odry zasłonięta była przez grupę drzew rosnących na narożu tarasu.

Nowe „otwarcie”

Ludwig Most, Widok ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 30, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 30, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most nie zniechęcił się do wykonania panoramy z nowego miejsca. Jego kolejne kompozycje świadczą o poszukiwaniu zalet ujęcia ze Wzgórza Elżbiety. Na dokładnym rysunku przesunął kępę drzew na lewo, aby ukazać malownicze położenie Szczecina na stoku doliny Odry, urokliwy brzeg doliny poprzecinany zadrzewionymi wąwozami, którymi spływały do rzeki strumienie, a także samą rozległą dolinę. Na lewo od bujnej kępy drzew Most umieścił romantyczną scenkę – gościa restauracji siedzącego przy ogrodowym stole i podziwiającego rozlewiska Odry. Może snuje on marzenia o wycieczce w dal łodzią żaglową, jakich kilka cumuje przy brzegu poniżej tarasu restauracji.

Otwarty taras widokowy

 Ludwig Most, Widok doliny Odry z sylwetką Szczecina od północy, nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 31, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok doliny Odry z sylwetką Szczecina od północy, nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 31, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kolejny wariant widoku z Golęcina Most pozbawił kępy drzew, aby dokładnie pokazać, jak wyglądał zagospodarowany brzeg Odry poniżej Wzgórza Elżbiety. Rysownik dość szczegółowo przedstawił wiejską zabudowę położoną między brzegiem rzeki i drogą prowadzącą poniżej wzgórza. Na wodzie ukazał pojedyncze łodzie i liczne pnie drewna spławiane do portu, skąd transportowano je statkami za granicę. Nie zapomniał o długich schodach, które prowadziły po stoku na taras widokowy. Upamiętnił kilka osób, które odpoczywały delektując się niezmierzoną przestrzenią. Na horyzoncie zarysował niewyraźną sylwetkę Szczecina z górującą nad nią wieżą kościoła św. Jakuba.

Ożywcza zieleń drzew

Ludwig Most, Studium widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, 1834, sepia, biały gwasz na papierze, Greifswald, Pommersches Landesmuseum, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 221 Ludwig Most, Studium widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, 1834, sepia, biały gwasz na papierze, Greifswald, Pommersches Landesmuseum, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 221

Bezdrzewny widok z Golęcina dokładniej i bardziej treściwie opowiadał o wyglądzie i zagospodarowaniu tej okolicy. Jednak stracił świeżość, stał się „zimny”. Dlatego Most w studium do projektu powrócił do koncepcji przesłonięcia części doliny Odry przez zieleń. Jednak umieścił kępę drzew skrajnie po lewej stronie jako kulisę. Także po prawej stronie kompozycji, jako przeciwwagę, namalował rozbudową kulisę złożoną z drzew i krzewów. Panoramiczny widok na pejzaż doliny umieścił pomiędzy tymi kulisami. Zrezygnował z ukazania zabudowy i drogi na bliskim planie. Za to zaakcentował sylwetkę Szczecina na horyzoncie ukazując ją w powiększeniu. Kompozycji nadał charakter rodzajowy upamiętniając na tarasie dwa motywy. Jeden to rodzina z dwojgiem dzieci i psem odpoczywająca przy stole ustawionym na tarasie golęcińskiej restauracji. Drugim motywem jest samotny młodzieniec stojący w rogu tarasu, zapatrzony na roztaczający się wokół pejzaż.

Szczecińscy rybacy

Ludwig Most, Widok Szczecina za nabrzeża Odry od północy, 6.08.1842, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik XII, karta 9 verso – 10, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok Szczecina za nabrzeża Odry od północy, 6.08.1842, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik XII, karta 9 verso – 10, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most powrócił po kilku latach do tematu widoku Szczecina od północy. Przedstawił go w sierpniu 1842 roku, jednak z całkiem innego punktu obserwacyjnego. Ukazał sylwetkę miasta oczami miejscowych rybaków i ich rodzin. Oni oglądali Szczecin codziennie z nabrzeża lub łodzi cumującej przy brzegu poniżej Wzgórza Elżbiety na Golęcinie. Pejzaż pomorskich wzgórz zastąpiony został przez krajobraz marynistyczny. Most upamiętnił spory ruch żaglowców i łodzi podążających nurtem Odry, dymiący parowiec oraz liczne jednostki cumujące przy nabrzeżu. Dzięki temu ujęciu widoczne są nie tylko zamek i kościół św. Jakuba górujące nad panoramą miasta, ale i wiejska parterowa zabudowa przedmieścia Dolny Wik (Unter Wiek) oraz klasycystyczny pałacyk.

A może by tak spojrzeć na miasto z Kępy Parnickiej

Ludwig Most, od południowego wschodu, z Kępy Parnickiej (Silberwiese), nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karty 54 verso – 55, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Ludwig Most, Widok od południowego wschodu, z Kępy Parnickiej (Silberwiese), nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karty 54 verso – 55, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Ludwig Most podjął się wykonania panoramy Szczecina z Kępy Parnickiej wcześniej niż uczynił to Ludwig Eduard Lütke, którego obraz jest chętnie oglądany w trakcie odwiedzin w Muzeum Historii Szczecina i często publikowany, dzięki czemu stał się szeroko znany. Most niestety poprzestał na szczegółowym rysunku, który ostatecznie nie pojawił się na weducie wielowidokowej. Niemniej warto przyjrzeć się dokładniej tej pracy. Widać na niej, jak wyglądała mieszkalna i magazynowa zabudowa odcinka staromiejskiego nabrzeża na południe od Mostu Długiego. Widoczne są także dwa budynki flankujące wejście na most od strony miasta. Nad domami górują, patrząc od lewej strony: kościoły św. Jakuba i św. Jana oraz zamek. Pomost z wyspy prowadzi do pawilonu na palach, który stoi na wodzie. Obok pawilonu prowadzą do wody wąskie schodki. To miejsce jest zapewne kąpieliskiem, którego wygląd znany jest tylko z tego rysunku.

Panorama starego Szczecina w całej okazałości

Ludwig Most, od południowego wschodu, z Łasztowni (Lastadie), nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 55 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok od południowego wschodu, z Łasztowni (Lastadie), nie datowany (1834), ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 55 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Po wykonaniu widoku z Kępy Parnickiej Most przeniósł się na południowy koniec Łasztowni, aby spojrzeć na miasto pod trochę innym kątem. Z tego miejsca domy i magazyny tworzyły nieco inną konfigurację. Kościoły „zamieniły się miejscami”. Po lewej widoczny jest kościół św. Jana, a św. Jakuba na prawo od niego. Nie widać pawilonu kąpieliskowego. Za to wyraźniej rysują się pawilony przy wejściu na Most Długi.

Gdzie te bujne ogrody

Ludwig Most, Widok Szczecina od południa, z Górnego Wiku (Ober Wiek), 10.10.1848, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik XII, karta 41, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok Szczecina od południa, z Górnego Wiku (Ober Wiek), 10.10.1848, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik XII, karta 41, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Po paru latach Most postanowił upamiętnić obraz Szczecina od południa, ale nie z wysokiego brzegu doliny, jak to czynili inni artyści, na przykład wspomniany wyżej Ludwig Eduard Lütke. Most narysował widok miasta z ogrodu na wiejskim przedmieściu Górny Wik (Ober Wiek), jakby przewidywał, że ten teren wraz z przemysłowym rozwojem miasta wkrótce przestanie istnieć. Udało mu się uchwycić, a może wykreować wizytówkową kompozycję. Pomiędzy wiejskim parterowym domkiem i pięknym szpalerem modnych ówcześnie wyniosłych topoli włoskich, umieścił dwie najważniejsze budowle stolicy Pomorza: kościół św. Jakuba i zamek. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza stanowi tylko niewyraźne otoczenie tych historycznych monumentów.

Rzut oka na drugi brzeg Odry

Ludwig Most, Widok ze Szczecina na Kępę Parnicką, 21.09.1848, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik XII, karta 40, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok ze Szczecina na Kępę Parnicką, 21.09.1848, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik XII, karta 40, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zanim Most wpadł na pomysł spojrzenia na Szczecin zza obfitej zieleni Górnego Wiku, rysował widoczną z tego miejsca wyspę zwaną niegdyś poetycko Srebrną Łąką (Silber Wiese) a obecnie dość rzeczowo Kępą Parnicką. Wyspa jeszcze w XVI wieku była terenem zielonym. Może w nazwie upamiętnił się jej dawny wygląd – rozległe łąki srebrzące się w promieniach słońca oświetlających gęstą poranną rosę. Za czasów Mosta teren wyspy był już zagospodarowany jako portowe tereny składowe i zabudowany obszernymi niskimi jak również piętrowymi magazynami.

Wycieczka do Puszczy Bukowej

Ludwig Most, Panorama doliny Odry i Szczecina ze skraju Puszczy Bukowej w Zdrojach, 16.07.1834, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 33, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Panorama doliny Odry i Szczecina ze skraju Puszczy Bukowej w Zdrojach, 16.07.1834, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik VI, karta 33, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Latem 1834 roku pracując nad projektem wielowidokowej weduty Szczecina Most wybrał się na prawy brzeg doliny Odry. Udał się na tę romantyczną wycieczkę śladami wielu spacerowiczów. Przede wszystkim jednak chciał upamiętnić pobyt w tej okolicy w 1821 roku książęcych braci: Fryderyka Wilhelma i Wilhelma, późniejszych królów Prus: Fryderyka Wilhelma IV i Wilhelma I. Most udokumentował panoramę Szczecina, widzianą ze skraju wzgórz, wraz z pamiątkowym dębem, który książęta wówczas posadzili. Narysował przy okazji kute ogrodzenie otaczające drzewo i odpisał inskrypcję dokumentującą pobyt książąt krwi na owalnej tablicy wmontowanej w ogrodzenie. W głębi ukazał rozległe przestrzeni doliny Odry poprzecinane przez ramiona rzeki. Po lewej stronie, na tle ciągu wyniosłych wzgórz tworzących lewy stok doliny, Most przedstawił gęste skupisko zabudowy Szczecina z charakterystycznymi bryłami kościoła św. Jakuba i zamku. Wąski pasek sylwetki miasta wydaje się tworzyć wyspę pośród bezkresnego obszaru doliny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Heimatkalender für den Kreis Randow” 1937, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”
, 13 Muz w Szczecinie, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alma w Goleniowie, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Łazowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Aneta Grzeszykowska Selfie, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Paszkiewicz Macierzyństwo, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, Artysta szkicujący w karczmie, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, Auguste Hüssener, Auguste Hüssener (1789–1877), Auguste Hüssener Bogusław X według Ludwiga Mosta, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autoportret Ludwiga Mosta, Autoportret z profilu, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Barnim XII (1549 Wołogoszcz – 1603 Szczecin), Bartłomiej Otocki Bez tytułu, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biały Wieczór (Ryga), Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bogusław X (1454–1523), Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Britz osiedle zwane podkową, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", cykl „V pora roku”, Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czepce śląskie, Czepiec z okolic Oleśnicy i Bolesławca, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Korczyńska-Chudzicka (1950) Wirujący derwisze, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Agata Zbylut, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, Drzewo 7, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwa posłania rysunek nie datowany, Dwa widoki gospody w Zdrojach, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Dziedziniec zamku w Szczecinie w stronę północną i ratusz, Dziewczęce nakrycie głowy, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Erazm ze Szczecina, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernest Ludwig (1545 Wołogoszcz – 1592 tamże), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, Eysymont. Ślad na ziemi, fakturalność, falsyfikat, Ferdinand Müller według Ludwiga Mosta, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Figura Matki Boskiej Apokaliptycznej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, Filip I wołogoski (1515 Szczecin – 1560 Wołogoszcz, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Fragment mozaiki na budynku ZPO DANA w Szczecinie, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grodziec, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, Guido Reck, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Fryderyk (1542 Wołogoszcz – 1600 tamże), Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicach Rixdorf, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Brzozowski (1928–2005) Pejzaż w owalu /, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jolanta Gramczyńska (kurator 3. Zoom na Szczecin), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, katalog Złoty wiek Pomorza, Katarzyna Słuchocka, Katedra Francuska w Berlinie 21.10.1827, Kazimierz Mikulski, Kazimierz VII (1557 Wołogoszcz – 1605 rezydencja Neuhausen koło Darłowa), Klęcząca kobieta z dzieckiem 7.02.1830, Klęczący czeladnik 14.02.1830, klub 13 Muz, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcje odzieżowe: Kurpiowska, kolekcjoner, kolografia, Komes w Słubicach, Kompozycja niebieska 1961, Koń i woźnica, Koń zaprzężony do kocza 1829?, Königssee, konkurs „To lubię w Szczecinie… wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście...", Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, kościół w Weißensee, Kpt. Mirosław Folta (przedstawiciel PŻM-u), kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, Kwiaty Polskie i Piastowska oraz Baśnie i Legendy (Bazylea), lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, Leonia Chmielnik (1941) Anna Paszkiewicz (1940) Bogusław X i Anna Jagiellonka, Leonia Chmielnik Dziewczyna w długiej sukni, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig August Most, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Brama Świecka w Chojnie od strony pola, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody w Lubsku, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody wiejskiej, Ludwig Most Widok fasady ratusza w Chojnie, Ludwig Most Wiejska gospoda w Britz, Ludwig Most Wiejska zabudowa w Rixdorf, Ludwig Most Zaułek Berlina z widokiem bocznej elewacji nieznanego gmachu, Ludwig Most Żydowski chłopiec, Ludwig Richter, Lukas Cranach (?), Lump (Piotr Pauk) i jego murale, łódzka ASP, Łoże pod baldachimem z kotarą, Łukasz Mozolewski (fotograf i filmowiec), M.A. Arnold, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, malarz Lucjan Jagodziński, Malarz siedzący przy oknie, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marian Nyczka (1925–1986) W porcie III, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna podziwiający pejzaż 25.10.1829, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młodzieńczy portret malarza, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Frankowska-Makała, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, Motyle i Hafty Łowickie (Berlin), motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, mozaika na elewacji kina Kosmos, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, Nawarstwienie 1976, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Nyczka. Miasto kobiet, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, Olaf Tausch, olej, olej na papierze, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze czerpanym, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Ostrzyca, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama doliny Odry i Szczecina ze skraju Puszczy Bukowej w Zdrojach, Panorama Karkonoszy z sylwetką Jeleniej Góry, Panorama Legnicy, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Panorama Szczecina od południowego zachodu z Pomorzan, Panorama wsi Weißensee, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier czerpany welinowy, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, Pasażer czekający na zaokrętowanie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż górski z karczmą w Bukowcu, Pejzaż karkonoski w stronę Sobótki, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Pejzaż z Sudetów 1835, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, Piec w schronisku, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomnik św. Jana Nepomucena, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Popiersie Bogusława X, Port IV, Portret Barnima XII, Portret Bogusława X, Portret Elżbiety Brunszwickiej, portret Fanny Beer, Portret malarza w futrze, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret rodzinny, Portret stojącego Michaela Koppe, Portrety Eryka II i Kazimierza VII z serii szkiców portretowych, Portrety Filipa I i Jana Fryderyka, posłuszeństwo, Postać męska w stroju z Sudetów, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia malarstwa prof. Stefana Wegnera, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, Przydrożny krucyfiks, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, ratusz w Anklam, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, restauracja Chief w Szczecinie, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Robotnik podnoszący deskę 14.02.1830, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym welinowym, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, rysunki Gryfitów, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, schronisko Hampelbaude (obecnie Strzecha Akademicka), Schronisko i kaplica na Śnieżce, Schronisko Peterbaude i szałas w Karkonoszach, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skamieliny (fragment) 1990, Skubas, Ślady IV, Śląskie schronisko górskie, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński mozaika w holu Dworca Głównego, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisław Krzywicki wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stettin weduta zbiorowa 1836, Stojący hutnik, Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, Studium widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, światłocień, Sydonia z rodu Borków, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkic rzeźby Dioskura od tyłu (1829?), Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, szkice na kartach 5 - 8, Szkicownik 1, Szkicownik nr 1, Szkicownik nr 2, Szkicownik nr 3, Szkicownik nr 7, Szkicownik nr II i VII, Szkicownik nr VI, Szkicownik nr VII, Szkicownik nr XIV, Szkicownik VI, Szkicownik VII, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Eysymont, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Lazar Sea of Trees, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, Trzy widoki: park pomnik Fryderyka Wielkiego zabudowa podmiejska, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, W tonacji złotej 1984, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, Wędrowiec na tle pejzażu Karkonoszy, węgiel, Weimar Neues Museum, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok Berlina z dachu Altes Museum 1830, Widok doliny Odry z sylwetką Szczecina od północy, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok klasycystycznej budowli (1825/1826), Widok komory celnej na Łasztowni, Widok Konotopu 1835, Widok kościoła św. Jakuba od południowego zachodu, Widok kościoła św. św. Piotra i Pawła od południa, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od południowego wschodu, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Podzamcza w Szczecinie w kierunku kościoła św. św. Piotra i Pawła, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Starego Miasta z kościołem św. Jana w Szczecinie, Widok sygnaturki kościoła św. św. Piotra i Pawła w Szczecinie, Widok Szczecina od południa, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Widok Szczecina z Mostu Długiego, Widok Szczecina za nabrzeża Odry od północy, Widok Szczecina zza wałów fortecznych od północy, Widok targu rybnego na staromiejskim nabrzeżu, Widok z Łasztowni na Stare Miasto, Widok z wozu i szkic wozu podróżnego, Widok zabudowy Rynku Siennego w Szczecinie, Widok zamku Chojnik, Widok ze Szczecina na Kępę Parnicką, Widok ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Widoki naw kościołów św. Jakuba i św. Ottona, Widoki siedziby Kompanii Strzeleckiej Łabędziego Stawu i loży masońskiej, Widoki siedziby Sejmu Stanów Pomorskich i Gimnazjum Fundacji Mariackiej, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wiejski kościół i wiatrak w Weißensee oraz studia drzew, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, wnętrze cukierni firmy Koch (1993), Wnętrze izby w Szprotawie, Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, z Górnego Wiku (Ober Wiek), z Kępy Parnickiej (Silberwiese), Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), z Łasztowni (Lastadie), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Chojnik, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Karpnikach, Zamek we Wleńskim Gródku, Zarys grzbietu Rudaw, Zarys widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Zbigniew Gonczaruk były dyrektor przedsiębiorstwa „Sztuka Polska”, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, Zgrupowanie w tonacji niebieskiej, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Jadwiga Brunszwicka(1561–1601), Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZPAP w Szczecinie, ZPO DANA, ZPO OdrA i Inotex w Szczecinie, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie