Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu www.sztukawszczecinie.pl
Informacje o cookies

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono zgodę.

Każdy użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe, w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Zapewniamy użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy portalu www.sztukawszczecinie.pl

Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu portalu www.sztukawszczecinie.pl jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się danej osoby. Wraz z usunięciem konta usuniemy dane na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych. Zastrzegamy sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania danego użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

Zapewniamy, że nasz portal internetowy przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe użytkowników są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

I. Administrator danych osobowych portalu www.sztukawszczecinie.pl

Administratorem danych osobowych portalu www.sztukawszczecinie.pl (dalej Administrator) jest Evolutio Persona Jolanta Gramczyńska, ul. Bronisława Trentowskiego 30, 71–303 Szczecin, który dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Cookies – dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na portal www.sztukawszczecinie.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego portalu.

W ramach portalu www.sztukawszczecinie.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach portalu www.sztukawszczecinie.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu www.sztukawszczecinie.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu www.sztukawszczecinie.pl;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu www.sztukawszczecinie.pl;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu portalu www.sztukawszczecinie.pl;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu www.sztukawszczecinie.pl. mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Portal www.sztukawszczecinie.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta portal www.sztukawszczecinie.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z portalem www.sztukawszczecinie.pl Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, IP czy adres wejścia na portal www.sztukawszczecinie.pl. i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji usług portalu www.sztukawszczecinie.pl. w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Portal www.sztukawszczecinie.pl (cookies)

Portal www.sztukawszczecinie.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika, w celu umożliwienia portalowi www.sztukawszczecinie.pl rozpoznania użytkownika i dostosowania portalu www.sztukawszczecinie.pl do jego potrzeb. Portal www.sztukawszczecinie.pl wykorzystuje cookies do zapamiętania preferencji wyświetlania portalu oraz tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z portalu www.sztukawszczecinie.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na portalu www.sztukawszczecinie.pl chciałby je skasować, może to zrobić a informację o tym jak, to zrobić znajdują w plikach pomocy  przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez portal www.sztukawszczecinie.pl. źródeł ruchu i sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania portalu www.sztukawszczecinie.pl

III. Newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili można zrezygnować poprzez www.sztukawszczecinie.pl

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez portal www.sztukawszczecinie.pl

IV. Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym dane takie zostaną udostępnione. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe nie będą ujawnianie podmiotom trzecim.

V. Zmiana polityki bezpieczeństwa portalu www.sztukawszczecinie.pl

Portal www.sztukawszczecinie.pl. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania portalu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności będzie znajdować się pod adresem www.sztukawszczecinie.pl

VI. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika zachęcamy do kontaktu pod naszym e-mailem: www.sztukawszczecinie.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod naszym adresem e-mail: www.sztukawszczecinie.pl

Trwa ładowanie