Regulamin

Regulamin dodawania komentarzy na portalu www.sztukawszczecinie.pl

Portal – internetowy portal www.sztukawszczecinie.pl

Administrator portalu – osoba działająca w imieniu i na rzecz właściciela portalu www.sztukawszczecinie.pl uprawniona do kontroli i ewentualnego usuwania komentarzy.

Komentarz – informacja tekstowa, przedstawiająca opinie użytkownika na określony temat związany z treścią danej Wiadomości na portalu, która zostaje przesłana przez autora do redakcji portalu w celu jej publikacji.

Komentujący – osoba, użytkownik przesyłający komentarz

Wiadomość – wyodrębniona w ramach portalu jednostka redakcyjna, do której Administrator Portalu umożliwiła umieszczenie odrębnego komentarza,

Regulamin – niniejszy regulamin dodawania komentarzy.

Zasady dodawania i publikowania komentarzy
 1. Regulamin określa zasady dodawania komentarzy na portalu internetowym www.sztukawszczecinie.pl.
 2. Przesłanie komentarza do Wiadomości oznacza wyrażenie zgodę z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Dodawany Komentarz powinien być merytorycznie lub tematycznie związany z treścią Wiadomości lub innego Komentarza.
 4. Portal www.sztukawszczecinie.pl umożliwia nieodpłatne dodawanie Komentarzy wszystkim użytkownikom publicznej sieci internet, za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronach portalu www.sztukawszczecinie.pl
 5. W formularzu dodawania Komentarza Komentujący zobowiązuje się do podania
 • treści Komentarza
 • pseudonimu Komentującego czyli tzw. nick
 • adres e-mail Komentującego
 1. Komentujący publikuje swoje Komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Komentujących na Portalu.
 2. Zabronione jest umieszczanie przez Komentujących na portalu treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami w tym w szczególności zabronione jest umieszczanie treści: wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, obraźliwych, zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, przyczyniających się do łamania praw autorskich, propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol, zawierających wulgaryzmy, zawierających treści reklamowe.
 3. Administrator portalu zastrzega sobie prawo usuwania Komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia Komentującego. Administrator portalu będzie również uprawniony do trwałego zablokowania adresu IP Komentującego, którego komentarze będą w sposób rażący naruszały treść niniejszego Regulaminu. Administrator portalu w szczególności ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:
 • Komentarz zawiera niedozwolone treści, o których mowa w punkcie 7 niniejszego Regulaminu,
 • Portal otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego Komentarza,
 • Portal otrzyma wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze opinii,
 • treść Komentarza będzie naruszała prawa autorskie Portalu lub osób trzecich,
 1. Portal nie ma obowiązku informować Komentującego o zablokowaniu lub usunięciu jego Komentarza.
 2. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego .
Trwa ładowanie