Autor anonimowy, Turyści podróżujący po Saskiej Szwajcarii, fragment, 1. połowa XIX w., litografia kolorowana, reprodukcja w: Frank Richter, Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert (Historyczna droga malarzy. Odkrycie Saskiej Szwajcarii w XVIII / XIX wieku), Dresden 2006, s. 14.
Co ma wspólnego geografia ze sztuką? Po dzisiejszej lekturze kolejnego odcinka Opo-wieści dr Ewy Gwiazdowskiej okazuje się, że posiadanie wiedzy o przestrzeni geograficznej jest niezwykle przydatne przynajmniej w odniesieniu do twórczości i życia Ludwiga Mosta oraz jego kolegów po fachu. Liczne podróże i eskapady przyrodnicze znajdowały natychmiast swoje odbicie w szkicach, grafikach i obrazach. Ciekawość świata, zmysł cierpliwego i uważnego obserwatora umożliwiał mu bieżącą artystyczną dokumentację życia człowieka zanurzonego w określonej rzeczywistości. Jesteśmy szczęściarzami, bo dzięki temu możemy prześledzić historię nie tylko zmian krajobrazu, ale i styl życia człowieka. Smaczki historyczne, geograficzne, biograficzne i artystyczne to wielka zasługa dociekliwości badawczej dr Ewy Gwiazdowskiej.  

dr Ewa Gwiazdowska Most „zakręcony turysta”

Okolice Drezna – Plauensche Grund

WYPRAWA XXXII

Plauensche Grund to dolina rzeki Weisseritz położona na lewym brzegu Łaby, na przedgórzu Rudaw. Tutejsza pełna uroku natura przyciągała artystów już w XVIII wieku, a sławę dolina zyskała w wieku następnym. Tworzyli tu między innymi Anton Graff, Adrian Zingg, Caspar David Friedrich. Plauensche Grund zwiedzali niemiecki dramaturg i nowelista Heinrich von Kleist (1777–1811), autor komedii Rozbity dzban, czy duński bajkopisarz Hans Christian Andersen (1805–1875). W 1783 roku Johann Christian Hasche (1744–1827), niemiecki teolog i historyk, nadał okolicy nazwę Małej Saskiej Szwajcarii. W ten sposób odróżnił ją od właściwej Saskiej Szwajcarii – piaskowcowych formacji skalnych położonych na prawym brzegu Łaby. Piękno Plauensche Grund doceniał saski dwór. Organizowano tu uroczystości „pod chmurką”, na przykład z okazji ślubów. Podczas pobytu w Dreźnie w 1698 roku Piotra Wielkiego, cara Rosji, August Mocny, elektor saski i król Polski, uczcił dzień urodzin cara. Urządził w dolinie pochód górników z pochodniami oraz kazał ustawić i rzęsiście oświetlić cztery piramidy – symbole pamięci, która nie zgaśnie. Do pochodu włączyli się tłumnie mieszkańcy z zapalonymi zniczami. Tu znajdziecie informacje historyczne o Plauensche Grund. 

Czysta natura

Johann Gottlob Samuel Stamm, Plauensche Grund koło Drezna, przed 1795, obraz olejny na płótnie, Zwickau, Städtisches Museum, reprodukcja w: Gerd Helge Vogel (red.), Klassizismus, Romantik, Realismus, Malerei und Graphik aus sächsischen Kunstsammlungen (Klasycyzm, romantyzm, realizm. Malarstwo i grafika z saskich zbiorów sztuki), Zwickau 1995, il. 20 na s. 77, opis na s. 51. Johann Gottlob Samuel Stamm, Plauensche Grund koło Drezna, przed 1795, obraz olejny na płótnie, Zwickau, Städtisches Museum, reprodukcja w: Gerd Helge Vogel (red.), Klassizismus, Romantik, Realismus, Malerei und Graphik aus sächsischen Kunstsammlungen (Klasycyzm, romantyzm, realizm. Malarstwo i grafika z saskich zbiorów sztuki), Zwickau 1995, il. 20 na s. 77, opis na s. 51.

Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814) namalował ogólny widok Plauensche Grund z lotu ptaka w czasach, gdy ta okolica nie została jeszcze przekształcona przez rozwijający się przemysł. Przełom rzeki Weisseritz, dopływu Łaby, sprawia wrażenie nietkniętego ludzką ręką, dzikiego wąwozu. Rolnicy i pasterze zamieszkują i użytkują żyzne tereny na równinie powyżej wąwozu.

Gerd-Helge Vogel snując refleksje o obrazie Stamma pisał już ćwierć wieku temu o tym, jak dobrze jest mieszkać pośród nieskażonej przyrody. Jej piękno ma wielki i korzystny wpływ na umysł i serce człowieka.

Wsi spokojna

Anton Graff, Domy nad rzeką Weisseritz w Plauensche Grund koło Drezna, około 1800, rysunek czarną i białą kredką na brązowym papierze, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, reprodukcja w: Marc Fehlmann, Birgit Verwiebe (red.), Anton Graff. Gesichter einer Epoce (Anton Graff. Twarze epoki), Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin, Berlin 2013, il. 124 na s. 296. Anton Graff, Domy nad rzeką Weisseritz w Plauensche Grund koło Drezna, około 1800, rysunek czarną i białą kredką na brązowym papierze, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, reprodukcja w: Marc Fehlmann, Birgit Verwiebe (red.), Anton Graff. Gesichter einer Epoche (Anton Graff. Twarze epoki), Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin, Berlin 2013, il. 124 na s. 296.

Swobodny i żywy rysunek Antona Graffa (1736–1813) przedstawia temat dość wyjątkowy. Artysta pokazał, jak wyglądała ówczesna wieś położona nad rzeką Weisseritz. Malownicze drewniane domy stały na skraju stromego brzegu. Niewidoczna droga biegnąca pośród nich kończyła się rampą prowadzącą do rzeki, która niegdyś ułatwiała flisakom i rybakom dostęp do wody. Te dwa zawody były najczęściej wykonywane przez mieszkańców doliny. Na słonecznych stokach wzgórz uprawiano winną latorośl podobnie jak po drugiej stronie Łaby.

Rzeka ujarzmiona

Anton Graff, Plauensche Grund koło Drezna wieczorem, około 1800, obraz olejny, reprodukcja w: https://www.bimago.pl/reprodukcje/anton-graff/der-plauensche-grund-bei-dresden-am-abend-110267.html Anton Graff, Plauensche Grund koło Drezna wieczorem, około 1800, obraz olejny, reprodukcja w: https://www.bimago.pl/reprodukcje/anton-graff/der-plauensche-grund-bei-dresden-am-abend-110267.html

Najpopularniejszym motywem, który podejmowali artyści odwiedzając Plauensche Grund był most zwany Hegereiterbrücke. Także Anton Graff upamiętnił ten most. Przeprawa wiązała się z rolą doliny w minionych wiekach. Dwór saski przez stulecia, aż do 1850 roku, traktował okolicę jako rewir łowiecki. Ta tradycja zachowała się w nazwie mostu. Hegereiter to byli konni gajowi, którzy służyli elektorowi i jego świcie jako naganiacze zwierzyny. Od 1722 roku owi gajowi mieszkali w leśniczówce, do której docierali przez tę przeprawę, jedyną w okolicy. Najpierw była to konstrukcja drewniana, a w latach 1779–1782 wzniesiono most z piaskowcowych ciosów. Graff uwidocznił na obrazie zarówno nowy most jak i leśniczówkę, a także dworski młyn.

Odpoczynek turystów

Autor anonimowy, W Plauensche Grund przy moście Hegereiter, początek XIX wieku, akwaforta kolorowana, Städtische Sammlung Freital, reprodukcja w: Frank Richter, Caspar David Friedrich. Spurensuche im Dresdner Umland und in der Sächsischen Schweiz (Poszukiwania śladów w okolicach Drezna i w Saskiej Szwajcarii), Husum 2009, s. 64. Autor anonimowy, W Plauensche Grund przy moście Hegereiter, początek XIX wieku, akwaforta kolorowana, Städtische Sammlung Freital, reprodukcja w: Frank Richter, Caspar David Friedrich. Spurensuche im Dresdner Umland und in der Sächsischen Schweiz (Poszukiwania śladów w okolicach Drezna i w Saskiej Szwajcarii), Husum 2009, s. 64.

Grafika nieznanego artysty pokazuje most Hegereiter (Hegereiterbrücke) z przeciwnego brzegu rzeki Weisseritz. Dokumentuje wygląd całej konstrukcji i jej otoczenia. Wzburzona woda robi duże wrażenie i podkreśla dziki charakter tego miejsca. Obok mostu grupa turystów zatrzymała się na odpoczynek w gospodzie. Rozmawiają siedząc przy ogrodowym stole. Za chwilę dołączy do nich młoda para w modnych strojach o empirowej linii. Takie stroje były „na czasie” w latach panowania Napoleona, cesarza Francji. Inna modna para rozpoczyna już poranny spacer.

Niestrudzony wędrowiec

Caspar David Friedrich, Królewski Młyn w Plauensche Grund, około 1802–1803, pióro, farby kryjące na szkicu ołówkiem, reprodukcja w: Jens Christian Jensen (red.) Deutsche Romantik im Museum Georg Schäfer, Schweinfurt. Aquarelle und Zeichnungen (Niemiecki romantyzm w Muzeum Georga Schäfera w Schweinfurcie, Akwarele i rysunki), München-London-New York 2000, s. 85. Caspar David Friedrich, Królewski Młyn w Plauensche Grund, około 1802–1803, pióro, farby kryjące na szkicu ołówkiem, reprodukcja w: Jens Christian Jensen (red.) Deutsche Romantik im Museum Georg Schäfer, Schweinfurt. Aquarelle und Zeichnungen (Niemiecki romantyzm w Muzeum Georga Schäfera w Schweinfurcie, Akwarele i rysunki), München-London-New York 2000, s. 85.

Malownicza i dzika natura Plauensche Grund przyciągała szczególnie przedstawicieli romantyzmu. Jednym z nich był oczywiście Caspar David Friedrich (1744–1840). Wielokrotnie odwiedzał tę dolinę w latach 1799–1824. Łącznie spędził tu wiele miesięcy. Szczególnie lubił spoglądać na rzekę i jej skaliste otoczenie stojąc na piaskowcowym moście. Taką perspektywę rzeki uwiecznił w drugim z cyklu czterech obrazów przedstawiających młyny w Plauensche Grund. Malował je gwaszem, czyli farbami kryjącymi, zgodnie z lokalną tradycją.

Marzenia pastuszka

Caspar David Friedrich, Nowy Młyn w Plauensche Grund, około 1802–1803, pióro, farby kryjące na szkicu ołówkiem, reprodukcja w: Jens Christian Jensen (red.) Deutsche Romantik im Museum Georg Schäfer, Schweinfurt. Aquarelle und Zeichnungen (Niemiecki romantyzm w Muzeum Georga Schäfera w Schweinfurcie, Akwarele i rysunki), München-London-New York 2000, il. 91 na s. 87. Caspar David Friedrich, Nowy Młyn w Plauensche Grund, około 1802–1803, pióro, farby kryjące na szkicu ołówkiem, reprodukcja w: Jens Christian Jensen (red.) Deutsche Romantik im Museum Georg Schäfer, Schweinfurt. Aquarelle und Zeichnungen (Niemiecki romantyzm w Muzeum Georga Schäfera w Schweinfurcie, Akwarele i rysunki), München-London-New York 2000, il. 91 na s. 87.

Caspar David Friedrich na trzecim z cyklu widoków młynów w Plauensche Grund przedstawił pastuszka leżącego poniżej skalnych ścian, na skraju łąki, przy drodze prowadzącej do młyna. Nadchodzi wieczór i ziemię stopniowo przesłania cień. A pośród niezwykłego piękna przyrody chłopiec zagłębia się w marzeniach i zapomina „o bożym świecie”. Tymczasem krowy stoją na drodze gotowe do powrotu do domu. Niecierpliwie oglądają się na swojego opiekuna. W dali, w promieniach zniżającego się słońca jaśnieje biała ściana i wysoki czerwony dach młyna. W Stadtmuseum w Dreźnie znajduje się druga wersja tego obrazu zatytułowana Młyn Królewski w Plauensche Grund. (Frank Richter, Caspar David Friedrich. Spurensuche im Dresdner Umland und in der Sächsischen Schweiz (Poszukiwania śladów w okolicach Drezna i w Saskiej Szwajcarii), Husum 2009, s. 67, il. 91).

Samotna osada w górach

Caspar David Friedrich, Nowy Młyn w Plauensche Grund, około 1800, pióro, farby kryjące, Drezno, Stadtmuseum, reprodukcja w: Frank Richter, Caspar David Friedrich. Spurensuche im Dresdner Umland und in der Sächsischen Schweiz (Poszukiwania śladów w okolicach Drezna i w Saskiej Szwajcarii), Husum 2009, il. 90 na s. 67. Caspar David Friedrich, Nowy Młyn w Plauensche Grund, około 1800, pióro, farby kryjące, Drezno, Stadtmuseum, reprodukcja w: Frank Richter, Caspar David Friedrich. Spurensuche im Dresdner Umland und in der Sächsischen Schweiz (Poszukiwania śladów w okolicach Drezna i w Saskiej Szwajcarii), Husum 2009, il. 90 na s. 67.

Na wcześniejszym widoku Plauensche Grund Friedrich przedstawił zakręt strumienia Weisseritz z widoczną w dali zabudową osady młyńskiej. Artysta wybrał taki punkt obserwacyjny, że widz ma wrażenie jakby strome zbocza gór zbiegały się w dali. Ściany doliny zdają się otaczać obronnym murem skupisko domów i chronić je przez zgubnym wpływem cywilizowanego świata. Jednak tak nie było. Pierwszą drogę zbudowano w dolinie już około 1560 roku. Most i tamę postawiono w 1594 roku. W 1745 roku górnicy wykonali drogę jezdną. A w kilka lat po powstaniu kompozycji Friedricha, w okresie od 1807 do 1809 roku wybudowana została solidna szosa.

Przekaz z przeszłości

Christian Gottfried Morasch, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, około 1800, akwaforta, akwarela, reprodukcja w: http://www.kunst-und-kultur.de/index.php?Action=showArtistWork&wId=1009 (dostęp 10.06.2020) oraz Antiquariat Clemens Paulusch&Nikolaus Struck, Katalog 126 (Berlin 2020) Deutschland, Teil (cz.) 7: Nachträge (Aneks), s. 102, poz. 892. Christian Gottfried Morasch, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, około 1800, akwaforta, akwarela, reprodukcja w: http://www.kunst-und-kultur.de/index.php?Action=showArtistWork&wId=1009 (dostęp 10.06.2020) oraz Antiquariat Clemens Paulusch&Nikolaus Struck, Katalog 126 (Berlin 2020) Deutschland, Teil (cz.) 7: Nachträge (Aneks), s. 102, poz. 892.

Autorem niezwykłego ujęcia Plauensche Grund był Christian Gottfried Morasch (1749–1813) drezdeński malarz, rytownik i wydawca. Na jego kompozycji można obserwować stary most. Jeden przyczółek i filar stojący pośrodku nurtu są kamienne, ale pozostałe części mostu są drewniane. Wygląd tej budowli zupełnie nie pasuje do arkadowego mostu znanego z innych widoków Plauensche Grund. Artysta ukazał jakiś stary most przed przebudową. Grupa młodych kobiet odpoczywających na wysokim brzegu rzeki przygląda się ciekawie zajęciu mężczyzny, który dokonuje pomiaru koryta Weisseritz. Może wykonuje on zadanie związane z budową nowego mostu. Czy ktoś zna rozwiązanie tej zagadki? Mnie dzięki informacjom w Internecie udało się ustalić, imiona i profesję artysty wymienionego w katalogu aukcyjnym tylko z nazwiska. Internet pomógł też znaleźć daty jego życia i właściwą, choć przybliżoną datę powstania ryciny. Wykonana została około 1800, a nie około 1825 roku. Przypomnijmy, że budowę nowego mostu ukończono w 1809 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”, 13 Muz w Szczecinie
, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, fakturalność, falsyfikat, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, Katarzyna Słuchocka, Kazimierz Mikulski, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcjoner, kolografia, Königssee, Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Richter, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, olej, olej na papierze, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Port IV, portret Fanny Beer, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret stojącego Michaela Koppe, posłuszeństwo, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skubas, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, światłocień, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, Szkicownik 1, Szkicownik nr VI, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, węgiel, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zarys grzbietu Rudaw, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie