Dzisiejsze dzielnice Szczecina takie, jak: Golęcino, Stołczyn, Skolwin czy Pomorzany w XIX wieku były okolicznymi wioskami. W te właśnie rejony, z ołówkiem w ręku i swoim szkicownikiem, zapuszczał się dobrze nam już znany malarz – Ludwig Most. W latach 1838-40 sporządził sporo  rysunków dokumentujących peryferie Szczecina. Na nich odnajdujemy niemało informacji o wiejskiej architekturze i urbanistyce tamtych czasów. Artyście nie umknęły też ani piękne krajobrazy, ani interesujące sceny rodzajowe. Z tego też powodu szkice Ludwiga Mosta są niezwykle ciekawym dokumentem minionej epoki, o czym w swych Opo-wieściach pisze dr Ewa Gwiazdowska.

dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta

WYPRAWA LII

Wędrówki po przedmieściach Szczecina

Dzisiejsze przedmieścia Szczecina jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku były skromnymi wioskami. Trwało to mniej więcej do połowy wieku, gdy zaczął się rozwijać przemysł. Wśród miejscowości wyróżniało się wówczas tylko Golęcino (Frauendorf), gdyż tam, na dawnym Winnym Wzgórzu (Weinberg) znajdował się świetny punkt do podziwiania doliny Odry z sylwetką Szczecina wyłaniającą się na horyzoncie. Widoki z Golęcina znamy już z poprzednich opowieści. Mosta, miłośnika etnografii, interesowały także wycieczki do dalej położonych wiosek: na północ – do Stołczyna i Skolwina, a na południe – na Pomorzany. Z pewnością bywał też w innych okolicach, ale z zachowanych szkicowników znanych jest niewiele rysunków. Powstały one w czerwcu 1838 roku i w 1840 roku.

Most zwiedza Pomorzany

Ludwig Most, Widok wsi Pomorzany, 11.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 66 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok wsi Pomorzany, 11.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 66 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most rozpoczął wędrówkę po okolicach Szczecina 11 czerwca 1838 roku. Najpierw wybrał się na południe od miasta i dotarł do wsi Pomorzany (Pommerensdorf). Narysował ogólny widok miejscowości stojąc na placu na wprost kościoła. Panoramiczna kompozycja tego ujęcia sugeruje, jakby artysta pomagał sobie przyrządem optycznym. Ponieważ jednak szkic powstał „z natury”, wykonany został w terenie, świadczy on o wyobraźni przestrzennej Mosta. Najważniejszym motywem rysunku jest średniowieczny kościół. Szczególną uwagę rysownika zwróciła wieża poprzedzająca nawę, w dolnej części gotycka, oświetlona parami podwójnych okien. Wieża w górnej kondygnacji była ryglowa, nakryta skromnym barokowym hełmem z iglicą. Kościół wraz z cmentarzem z kilkoma stojącymi tam drzewami otoczony był przez murowane ogrodzenie z potrójną bramą. Ponieważ świątynia stała na skraju wysoczyzny Most udokumentował wzmocnienie muru przyporami, a jego fundamentu – głazami. Po lewej stronie wiejskiego placu stał szereg parterowych domów chłopskich zwróconych szczytami do placu. Szereg ten ciągnął się w dół stoku. Po prawej stronie, przy drodze prowadzącej na dno doliny Odry stały większe domy nakryte dachami łamanymi z naczółkami. Rysownik ożywił widok skromnym sztafażem – sylwetką matki z małymi dziećmi idącej na zakupy z koszykiem na ręce.

Most podziwia panoramę z Pomorzan

Ludwig Most, Widok doliny Odry ze wsi Pomorzany, 11.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 66, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok doliny Odry ze wsi Pomorzany, 11.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 66, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Z wysoczyzny, na której leżała wieś Pomorzany, roztaczała się rozległa panorama doliny Odry i leżącego po drugiej stronie doliny lesistego pasma Wzgórz Bukowych. Most podziwiał tę piękną panoramę ze szczytu drogi prowadzącej do wsi od strony rzeki. Na szkicu opisał, co znajduje się w dolinie: łąki (Wiese) i nurt Odry (Oder). Przedstawił na bliskim planie po lewej stronie założenie kościelne otoczone murem wzmocnionym szerokimi, kamiennymi przyporami. Perspektywa tej drogi umożliwiła mu pokazanie części wsi położonej wzdłuż traktu prowadzącego do rzeki. Ta zabudowa była nieregularna. Część domów stała kalenicą, a część szczytem do drogi. Poniżej gospodarstwa znajdującego się na wysoczyźnie teren stoku zajmował sad. Skupiona zabudowa wiejska leżała w dolnej partii stoku. Może były to domy rybaków?

 Most w łódce (bez psa)

Ludwig Most, Brzeg Odry z łódkami i karczmą, nie datowany, czerwiec 1838? ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 21 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Brzeg Odry z łódkami i karczmą, nie datowany, czerwiec 1838? ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 21 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Przejażdżki łódką po rzekach i jeziorach były modne wśród XIX-wiecznych mieszczan. Czas spędzało się miło i swobodnie, wypoczywało na łonie przyrody po trudach pracy zawodowej w murach miasta. Ten rodzaj wypoczynku upamiętnił Jerome K. Jerome w dowcipnej powieści Trzech panów w łódce (nie licząc psa) wydanej w 1889 roku. Most zapewne także lubił ten rodzaj rozrywki. W 1838 roku, gdy wybrał się na zwiedzanie nadodrzańskich okolic na północ od Szczecina, dopłynął łódką do przystani przypuszczalnie poniżej Golęcina. W poprzednim odcinku pisałam, że widok z Bolinka znany jest ze studium będącego w rękach prywatnych, a brak pierwszego szkicu. Rysunek, który teraz oglądamy, wydaje się być jednak tym wstępnym zarysem widoku zatytułowanego Bollinken na weducie Stettin z 1836 roku, mimo że brak tu zieleni drzew, a brzeg rzeki przedstawiony jest trochę inaczej. Oba ujęcia są podobnie zakomponowanie. Most wykonał je od strony wody, z ukosa, od południa. Pokazał parterowy, ryglowy budynek karczmy z wysokim naczółkowym dachem. W głębi wśród drzew zaznaczył szczyt chałupy zdobiony śparogami – krzyżującymi się powyżej dachu ozdobnymi belkami. U dołu karty pokazał sylwetki trzech stojących mężczyzn w kapeluszach. Każdy z nich był inaczej ubrany, a ich strój świadczył o wykonywanym zajęciu. Przy sylwetce mężczyzny po prawej widać zarys postaci kobiecej, psa brak 🙂

Panorama spod drogowskazu

Ludwig Most, Widok doliny Odry na północ od Szczecina, nie datowany, czerwiec 1838? ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 52, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok doliny Odry na północ od Szczecina, nie datowany, czerwiec 1838? ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 52, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zapewne po wypoczynku przed gospodą Most podążając wiejską drogą wdrapał się po stromym stoku doliny Odry na górę. Stanął pod drogowskazem widocznym po lewej stronie, aby zastanowić się, dokąd iść dalej. Z tego miejsca rozpościerał się widok na zabudowania wioski leżącej pośród zieleni i dalej na rozlewiska rzeki i mokradła ciągnące się po horyzont. Po prawej nad horyzontem wnosiły się dwie wieże kościołów stojących bliżej miasta. Ta mniejsza, po lewej stronie, to może nawet Wieża Dzwonów Zamku Książąt Pomorskich.

Droga pośród pól

Ludwig Most, Widok doliny Odry z drogi ze Stołczyna na Golęcino, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 72, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok doliny Odry z drogi ze Stołczyna na Golęcino, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 72, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most nie tylko datował ten szkic ale i podał, na jakim etapie wycieczki właśnie się znajduje. Na zarysie polnej drogi umieścił napis: Auf dem Weg von Stolzenhagen nach Frauendorf / 12 Juny 38 (Na drodze ze Stołczyna na Golęcino 12 czerwca [18]38). Po lewej stronie przedstawił sylwetkę średniowiecznego kościoła w Stołczynie z wieżą zwieńczoną barokowym hełmem. Domy mieszkańców wsi stojące na stoku opadającym ku dolinie Odry ukryte są wśród zieleni. Za płaszczyzną pól, które przecina droga, widać charakterystyczny pejzaż brzegów doliny poprzecinany wąwozami, którymi do rzeki płynęły potoki. Na wzniesieniach gdzieniegdzie stoją zabudowania. Na horyzoncie pośrodku szkicu Most zaznaczył wzniesienia Wzgórz Bukowych ograniczających dolinę od wschodu. Po prawej stronie, w dali zarysował sylwetkę Szczecina.

Spokojna i cicha wieś Stołczyn

Ludwig Most, Widok wsi Stołczyn, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 71 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok wsi Stołczyn, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 71 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Po niedługim czasie Most dotarł do niewielkiej wsi leżącej na skraju wysoczyzny doliny Odry. Wokół placu, na którym się zatrzymał, stały domy rolników zwrócone szczytami w stronę placu i otoczone zielenią drzew i krzewów. Jedne miały trójkątne, oszalowane szczyty, inne – szczyty naczółkowe. Pośród zabudowy wyróżniał się kościół stojący w głębi. Sylwetkę nawy przesłaniały drzewa. Artysta widział tylko wieżę. Narysował dokładnie wieńczący mury wieży barokowy hełm z latarnią zakończoną iglicą i opisał obok kolor szarego dachu: grau, być może pokrytego łupkiem.

Most szybkobiegacz dociera do Skolwina

Ludwig Most, Widok wsi Skolwin, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 67 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok wsi Skolwin, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 67 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

W Stołczynie Most był krótko. We wsi nic ciekawego się nie działo, więc szybkim krokiem udał się do wsi Skolwin leżącej również na skraju wysoczyzny doliny Odry. Najpierw przystanął w pobliżu drogowskazu i objął spojrzeniem całą miejscowość. Ta wieś wyglądała inaczej. Po lewej stronie drogi prowadzącej na dno doliny znajdował się staw. Za nim stały niskie, ryglowe domy. Szczyt pierwszego wyróżniało oszalowanie w jodełkę i śparogi. Pozostałe domy, wybudowane na stoku, przesłonięte były przez wierzby (Weide). Większy dom stojący po prawej stronie zasłaniały wysokie drzewa. Rozpoznać można tylko ściany z oknami. Przed tym domem kobieta wieszała upraną bieliznę. W prześwicie między drzewami Most ukazał łódź żaglową płynącą po Odrze.

Most podpatruje mieszkańców wsi

 Ludwig Most, Mieszkańcy Skolwina na podwórku zagrody, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 67, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Mieszkańcy Skolwina na podwórku zagrody, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 67, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most zbliżył się do jednej z zagród wiejskich i przyglądał zza płotu chłopskiej rodzinie. Zwracał uwagę na ich stroje, opisywał kolory. Mężczyznę w spodniach podwiniętych aż do ud i kamizelce nałożonej na koszulę szkicował od tyłu. Dokładniej narysował jego niebieską czapkę. Młodą kobietę w koszuli z obszernymi rękawami, długiej spódnicy i zapasce na szelkach pokazał od przodu. Włosy kobieta okryła chustką zawiązaną na karku. Obok niej rysownik ukazał małego chłopca w żółtych spodniach i żakieciku siedzącego na ziemi z podwiniętymi nogami. Most udokumentował także widoczną głębi zagrody studnię zbudowaną z belek montowanych w kwadrat, drewniany żuraw z ramieniem, z którego zwisał sznur z wiadrem opuszczonym do studni. Przy studni naszkicował koryto, a przy żurawiu duże naczynie na wodę. Z tyłu zagrody przedstawił chałupę ustawioną szczytem do podwórka. Jej wygląd jest typowy. Pośrodku ściany znajduje się wejście, a obok małe okienko. Szczyt oszalowany pionowymi deskami wieńczą śparogi. Ogrodzenia po bokach domu oddzielają od podwórka ogródek i wybieg za zwierząt domowych.

Most podgląda praczki

Ludwig Most, Praczki na podwórku zagrody w Skolwinie, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 69, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Praczki na podwórku zagrody w Skolwinie, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 69, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Idąc dalej przez wieś Most zauważył na jednym z podwórek kobiety zajmujące się praniem. Ta scena rodzajowa bardzo go zainteresowała, więc dość dokładnie ją uwiecznił. Na głównym planie narysował praczki stojące po przeciwnych stronach zbiornika zbudowanego z belek pośrodku podwórka. Jedna piorąc pochyla się nad wodą. Obok niej leży na ziemi balia na uprane rzeczy. Za nią na ławce leży mydło. Druga chłopka stoi wyprostowana trąc w rękach brudną sztukę odzieży. Obie osłoniły ubrania długimi, szerokimi fartuchami. Na bliskim planie troje dzieci w różnym wieku bawi się siedząc na ziemi. W tle za niskim płotem stoi chałupa nakryta strzechą i niższy budynek gospodarczy.

Most przygląda się kościołowi w Skolwinie

 Ludwig Most, Kościół w Skolwinie, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 67, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Kościół w Skolwinie, 12.06.1838, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 6, karta 67, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most dotarł w końcu do skromnego kościoła położonego pośrodku wiejskiego placu, na tak zwanym nawsiu. Zabytkową budowlę rysował od strony południowej, od której przylegały do niej dwie dobudówki. Zaznaczył wejście i małe okno w południowej ścianie nawy. Więcej uwagi poświęcił wieży nakrytej barokowym hełmem z latarnią i iglicą. Opisał go i dodatkowo przedstawił osobno wersję hełmu w innych proporcjach. Czyżby proponował zmianę hełmu na bardziej, jego zdaniem, harmonijny? Sylwetkę kościoła uzupełnił o zarysy drzew. Zieleń zapewne wtedy, podobnie jak i dzisiaj, podnosiła estetyczną wartość budowli.

Most podziwia podszczecińską wieś

Ludwig Most, Mężczyzna z dziećmi na ławce przed chałupą, 10.09.1840, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 12, karta 18 verso –19, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Mężczyzna z dziećmi na ławce przed chałupą, 10.09.1840, ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 12, karta 18 verso –19, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kolejną wycieczkę po okolicach Szczecina Most udokumentował dopiero we wrześniu 1840 roku. Jakie dokładnie okolice zwiedzał, nie wiadomo. Na jego rysunku widać fragment typowego ukształtowania stoku doliny Odry. Jest to stromy stok wąwozu, którym spływał potok z wysoczyzny do rzeki. Wysoczyzna doliny poprzecinana była wieloma takimi potokami, obok których powstały drogi. Obecnie to asfaltowe ulice, a gdzieniegdzie zachowały się stare bruki. Śladów potoków już dawno nie ma. Mosta zachwycił szereg starych chałup posadowionych wzdłuż górnej krawędzi wąwozu. Zapewne spodobały mu się ciekawe układy rygli szczytowych ścian chłopskich domów. Układ zabudowy urozmaicała i upiększała zieleń drzew i krzewów rosnących wokół domów. Uroku pejzażowi dodawała sielska scena – mężczyzna siedzący na ławie pod ścianą i piastujący dwoje małych dzieci. Jedno z nich ubrane było w niebieską sukienkę, a sukienkę drugiego zdobiła biała zapaska. Mężczyzna miał na sobie ciemną kamizelkę i zieloną czapkę. Czyż to nie świetna rodzajowa scenka, która zaprzecza naszym wyobrażeniom o roli mężczyzn w XIX-wiecznej rodzinie!

Most rozważa piękno wiejskiego krajobrazu

Ludwig Most, Fragment zabudowy wiejskiej w okolicach Szczecina, nie datowany (10.09.1840?), ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 12, karta 19a, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Fragment zabudowy wiejskiej w okolicach Szczecina, nie datowany (10.09.1840?), ołówek, papier czerpany, Szkicownik nr 12, karta 19a, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most, zainspirowany pięknem i prostotą układu wiejskiej zabudowy „tonącej w zieleni”, wyodrębnił istotną część szkicu z widokiem wsi na stoku wąwozu i potraktował jako temat odrębnej pracy. Rytm utworzony przez geometryczne formy trójkątnych szczytów domów zestawił z motywami nieregularnych koron drzew i krzewów oraz płynnymi, krzywymi liniami gruntu. Ten syntetycznie potraktowany pejzaż świadczy o doskonałym wyczuciu przez Mosta istoty form naturalnych i estetycznej harmonii tkwiącej w zestawieniach rozmaitych kształtów.

 

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Heimatkalender für den Kreis Randow” 1937, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”
, 13 Muz w Szczecinie, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alma w Goleniowie, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Łazowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Aneta Grzeszykowska Selfie, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Paszkiewicz Macierzyństwo, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, Artysta szkicujący w karczmie, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, Auguste Hüssener, Auguste Hüssener (1789–1877), Auguste Hüssener Bogusław X według Ludwiga Mosta, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autoportret Ludwiga Mosta, Autoportret z profilu, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Barnim XII (1549 Wołogoszcz – 1603 Szczecin), Bartłomiej Otocki Bez tytułu, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biały Wieczór (Ryga), Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bogusław X (1454–1523), Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Britz osiedle zwane podkową, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, Brzeg Odry z łódkami i karczmą, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", cykl „V pora roku”, Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czepce śląskie, Czepiec z okolic Oleśnicy i Bolesławca, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Korczyńska-Chudzicka (1950) Wirujący derwisze, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Agata Zbylut, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, Drzewo 7, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwa posłania rysunek nie datowany, Dwa widoki gospody w Zdrojach, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Dziedziniec zamku w Szczecinie w stronę północną i ratusz, Dziewczęce nakrycie głowy, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Erazm ze Szczecina, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernest Ludwig (1545 Wołogoszcz – 1592 tamże), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, Eysymont. Ślad na ziemi, fakturalność, falsyfikat, Ferdinand Müller według Ludwiga Mosta, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Figura Matki Boskiej Apokaliptycznej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, Filip I wołogoski (1515 Szczecin – 1560 Wołogoszcz, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Fragment mozaiki na budynku ZPO DANA w Szczecinie, Fragment zabudowy wiejskiej w okolicach Szczecina, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grodziec, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, Guido Reck, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Fincke według Ludwiga Mosta Fundacja i studzienka św. Ottona w Pyrzycach, Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Fryderyk (1542 Wołogoszcz – 1600 tamże), Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicach Rixdorf, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Brzozowski (1928–2005) Pejzaż w owalu /, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jolanta Gramczyńska (kurator 3. Zoom na Szczecin), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, katalog Złoty wiek Pomorza, Katarzyna Słuchocka, Katedra Francuska w Berlinie 21.10.1827, Kazimierz Mikulski, Kazimierz VII (1557 Wołogoszcz – 1605 rezydencja Neuhausen koło Darłowa), Klęcząca kobieta z dzieckiem 7.02.1830, Klęczący czeladnik 14.02.1830, klub 13 Muz, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcje odzieżowe: Kurpiowska, kolekcjoner, kolografia, Komes w Słubicach, Kompozycja niebieska 1961, Koń i woźnica, Koń zaprzężony do kocza 1829?, Königssee, konkurs „To lubię w Szczecinie… wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście...", Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, Kościół farny w Policach, Kościół w Skolwinie, kościół w Weißensee, Kpt. Mirosław Folta (przedstawiciel PŻM-u), kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, Kwiaty Polskie i Piastowska oraz Baśnie i Legendy (Bazylea), lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, Leonia Chmielnik (1941) Anna Paszkiewicz (1940) Bogusław X i Anna Jagiellonka, Leonia Chmielnik Dziewczyna w długiej sukni, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig August Most, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Brama Świecka w Chojnie od strony pola, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody w Lubsku, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody wiejskiej, Ludwig Most Widok fasady ratusza w Chojnie, Ludwig Most Wiejska gospoda w Britz, Ludwig Most Wiejska zabudowa w Rixdorf, Ludwig Most Zaułek Berlina z widokiem bocznej elewacji nieznanego gmachu, Ludwig Most Żydowski chłopiec, Ludwig Richter, Lukas Cranach (?), Lump (Piotr Pauk) i jego murale, łódzka ASP, Łoże pod baldachimem z kotarą, Łukasz Mozolewski (fotograf i filmowiec), M.A. Arnold, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, malarz Lucjan Jagodziński, Malarz siedzący przy oknie, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marian Nyczka (1925–1986) W porcie III, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna podziwiający pejzaż 25.10.1829, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, Mężczyzna z dziećmi na ławce przed chałupą, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, Mieszkańcy Skolwina na podwórku zagrody, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młodzieńczy portret malarza, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Frankowska-Makała, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, Motyle i Hafty Łowickie (Berlin), motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, mozaika na elewacji kina Kosmos, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, Nawarstwienie 1976, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Nyczka. Miasto kobiet, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, Olaf Tausch, olej, olej na papierze, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze czerpanym, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Ostrzyca, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama doliny Odry i Szczecina ze skraju Puszczy Bukowej w Zdrojach, Panorama Karkonoszy z sylwetką Jeleniej Góry, Panorama Legnicy, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Panorama Szczecina od południowego zachodu z Pomorzan, Panorama wsi Weißensee, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier czerpany welinowy, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, Pasażer czekający na zaokrętowanie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż górski z karczmą w Bukowcu, Pejzaż karkonoski w stronę Sobótki, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Pejzaż z Sudetów 1835, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, Piec w schronisku, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomnik św. Jana Nepomucena, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Popiersie Bogusława X, Port IV, Portret Barnima XII, Portret Bogusława X, Portret Elżbiety Brunszwickiej, portret Fanny Beer, Portret malarza w futrze, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret rodzinny, Portret stojącego Michaela Koppe, Portrety Eryka II i Kazimierza VII z serii szkiców portretowych, Portrety Filipa I i Jana Fryderyka, posłuszeństwo, Postać męska w stroju z Sudetów, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia malarstwa prof. Stefana Wegnera, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Praczki na podwórku zagrody w Skolwinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, Przydrożny krucyfiks, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, ratusz w Anklam, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, restauracja Chief w Szczecinie, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Robotnik podnoszący deskę 14.02.1830, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym welinowym, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, rysunki Gryfitów, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, schronisko Hampelbaude (obecnie Strzecha Akademicka), Schronisko i kaplica na Śnieżce, Schronisko Peterbaude i szałas w Karkonoszach, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skamieliny (fragment) 1990, Skubas, Ślady IV, Śląskie schronisko górskie, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński mozaika w holu Dworca Głównego, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisław Krzywicki wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stettin weduta zbiorowa 1836, Stojący hutnik, Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, Studium widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, światłocień, Sydonia z rodu Borków, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkic rzeźby Dioskura od tyłu (1829?), Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, szkice na kartach 5 - 8, Szkicownik 1, Szkicownik nr 1, Szkicownik nr 2, Szkicownik nr 3, Szkicownik nr 6, Szkicownik nr 7, Szkicownik nr 8, Szkicownik nr II i VII, Szkicownik nr VI, Szkicownik nr VII, Szkicownik nr XIV, Szkicownik VI, Szkicownik VII, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Eysymont, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Lazar Sea of Trees, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, Trzy widoki: park pomnik Fryderyka Wielkiego zabudowa podmiejska, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, W tonacji złotej 1984, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, Wędrowiec na tle pejzażu Karkonoszy, węgiel, Weimar Neues Museum, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok Berlina z dachu Altes Museum 1830, Widok Bramy Wolińskiej od południa, Widok doliny Odry z drogi ze Stołczyna na Golęcino, Widok doliny Odry z sylwetką Szczecina od północy, Widok doliny Odry ze wsi Pomorzany, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok katedry w Kamieniu Pomorskim od południowego wschodu, Widok katedry w Kamieniu Pomorskim od południowego zachodu, Widok klasycystycznej budowli (1825/1826), Widok komory celnej na Łasztowni, Widok Konotopu 1835, Widok kościoła św. Jakuba od południowego zachodu, Widok kościoła św. św. Piotra i Pawła od południa, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od południowego wschodu, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Podzamcza w Szczecinie w kierunku kościoła św. św. Piotra i Pawła, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Starego Miasta z kościołem św. Jana w Szczecinie, Widok sygnaturki kościoła św. św. Piotra i Pawła w Szczecinie, Widok Szczecina od południa, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Widok Szczecina z Mostu Długiego, Widok Szczecina za nabrzeża Odry od północy, Widok Szczecina zza wałów fortecznych od północy, Widok targu rybnego na staromiejskim nabrzeżu, Widok wnętrza nawy katedry w Kamieniu Pomorskim, Widok wsi Pomorzany, Widok wsi Skolwin, Widok wsi Stołczyn, Widok z Łasztowni na Stare Miasto, Widok z wozu i szkic wozu podróżnego, Widok zabudowy Rynku Siennego w Szczecinie, Widok zamku Chojnik, Widok ze Szczecina na Kępę Parnicką, Widok ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Widoki naw kościołów św. Jakuba i św. Ottona, Widoki siedziby Kompanii Strzeleckiej Łabędziego Stawu i loży masońskiej, Widoki siedziby Sejmu Stanów Pomorskich i Gimnazjum Fundacji Mariackiej, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wiejski kościół i wiatrak w Weißensee oraz studia drzew, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, wnętrze cukierni firmy Koch (1993), Wnętrze izby w Szprotawie, Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, WYPRAWA LII, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, z Górnego Wiku (Ober Wiek), z Kępy Parnickiej (Silberwiese), Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), z Łasztowni (Lastadie), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Chojnik, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Karpnikach, Zamek we Wleńskim Gródku, Zarys grzbietu Rudaw, Zarys widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Zbigniew Gonczaruk były dyrektor przedsiębiorstwa „Sztuka Polska”, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, Zgrupowanie w tonacji niebieskiej, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Jadwiga Brunszwicka(1561–1601), Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZPAP w Szczecinie, ZPO DANA, ZPO OdrA i Inotex w Szczecinie, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie