Proszę Państwa! Dr Ewa Gwiazdowska ma dla nas fascynującą zagadkę w Opo-wieści LI, która dotyczy dwóch lat pracy Mosta. Artysta zbierał materiały i wykonywał prace przygotowawcze w postaci rysunków, by móc zrealizować ważny projekt! Podróżowanie jest wielką przyjemnością i mamy potrzebę kupowania upominków. Jakie pamiątki kupowano ze Szczecina za czasów Ludwiga Mosta, czyli w II połowie XIX wieku? Czy coś się zmieniło w tej dziedzinie naszego życia? Poznamy wreszcie kulisy powstania wspaniałej panoramy Szczecina, którą wykonał Most w 1836 roku realizując w ten sposób luksusową i wyjątkową wedutę zbiorową Szczecina.

dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta

WYPRAWA LI

Most szeruje czyli rozpowszechnia obraz Szczecina

Od dwudziestych lat XIX wieku, kiedy po ostatecznym upadku Napoleona Europa zaczęła się podnosić z ruin, a mieszczaństwo rosło w siłę i znaczenie, rozkwitł ruch turystyczny. Wraz z nim rosło zapotrzebowanie na pamiątki. Należały do nich widoki zwiedzanych miast. Kupowano pojedyncze widoki, albumy. Pojawiły się kompozycje luksusowe, projektowane na wzór znanych z XVII i XVIII wieku. Były to okazałe panoramy otoczone widokami fragmentów miast, godnych uwagi budowli i charakterystycznych miejsc, takich do których chętnie spacerowano. Nosiły one nazwę wedut zbiorowych (Sammelvedute). Ludwig Most podjął się zaprojektować taką reprezentacyjną panoramę Szczecina w 1834 roku. W szkicowniku nr VI zachowało się kilkanaście rysunków wstępnych do tej kompozycji. Wszystkie obwiedzione są konturowymi ramkami, które wskazują jak miały być wykadrowane na ostatecznej wersji projektu.

Zapierający dech widok z Pomorzan

Ludwig Most, Panorama Szczecina od południowego zachodu, z Pomorzan, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 35, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Panorama Szczecina od południowego zachodu, z Pomorzan, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 35, Muzeum Narodowe w Szczecinie

W zbiorowej weducie Szczecina Most zamieścił aż cztery panoramy miasta. Uznał, że każda z nich warta jest upamiętnienia. Trzy takie widoki: od wschodu – z Łasztowni, od północy – z Golęcina oraz zza doliny Odry – ze Zdrojów poznaliśmy w poprzednim odcinku. Teraz obejrzymy niezwykłą panoramę z Pomorzan. Widać na niej Stare Miasto i zagospodarowanie wysp, na których Szczecin znalazł oparcie do rozwoju portu i przemysłu. Most, który chętnie czerpał wzorce z XVII wiecznej sztuki holenderskiej, także w tej kompozycji odwołał się do holenderskiego wzorca. Sylwetka miasta ma formę wąskiego pasa zabudowy wzdłuż linii horyzontu. Ponad domami mieszczan wyraźnie rysują się: kościół św. Jakuba, zamek i kościół ś. Jana, a na Łasztowni wieża kościoła św. Gertrudy. Nad miastem rozciąga się bezkres nieba. Bliższe plany rysunku zajmuje równina doliny Odry. Za mieszczańskimi ogrodami widoczne są domy przedmieścia Górny Wik, które miało wiejski charakter. Opisana panorama umieszczona została pośrodku dolnego pasa obramienia weduty.

Pierwszy szczeciński pomnik

Ludwig Most, Trzy widoki: park, pomnik Fryderyka Wielkiego, zabudowa podmiejska, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 28, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Trzy widoki: park, pomnik Fryderyka Wielkiego, zabudowa podmiejska, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 28, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Most umieścił na weducie zbiorowej, w najważniejszym miejscu bordiury – pośrodku górnego pasa obramienia – widok pomnika Fryderyka Wielkiego, najwyżej cenionego władcy Prus. Jego marmurowa statua była pierwszym pomnikiem ustawionym Szczecinie w miejscu publicznym, powszechnie dostępnym. Monument stanął przy Placu Parad z powodu bieli marmuru nazwanym Białym Placem Parad (obecnie to Plac Żołnierza Polskiego). Projektując ten widok Most początkowo miał inną koncepcję. Szkic do pomnika świadczy, że artysta planował umieścić go na bocznym obramieniu, pomiędzy dwoma innymi przedstawieniami. Górny rysunek, to przypuszczalnie widok ogrodu loży masońskiej Pod Trzema Cyrklami. Po lewej stronie w głębi Most ukazał pawilon ogrodowy i wiatę poprzedzoną ławami. Po prawej stronie na wyniesieniu stoi otoczony drzewami parterowy budynek, prawdopodobnie restauracja. Dolny widok ukazuje odcinek uliczki chyba na Górnym Wiku. Na tę lokalizację może wskazywać spadek terenu z zabudową po prawej stronie szkicu. Oba te ujęcia ostatecznie nie pojawiły się na weducie.

Nie zabrakło mostu na weducie Mosta 

Ludwig Most, Widok Szczecina z Mostu Długiego, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 32, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok Szczecina z Mostu Długiego, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 32, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Gospodarcze, kupieckie oblicze Szczecina Most objaśnił umieszczając stosowne widoki na dolnym pasie obramienia, po obu stronach panoramy. Po lewej stronie dał wjazd do miasta przez Most Długi (Lange Brücke). Budowla mostowa symbolizująca ruch, kontakt, komunikację, łączyła stolicę Pomorza ze światem już wiele wieków. W 1834 roku była to jeszcze konstrukcja drewniana. Na brzegu Łasztowni po prawej stronie stał dźwig portowy, którego ramię na rysunku sięga latarni. W głębi widać spichrze o renesansowych szczytach, a obok balustrady mostu parterowy budynek wagi miejskiej stojący na staromiejskim nabrzeżu. Na przedłużeniu osi mostu zarysy domów wyznaczają bieg głównej arterii handlowej – Breitestrasse (ob. ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego).

Nowoczesność przy głównym placu Szczecina

Ludwig Most, Widok zabudowy Rynku Siennego w Szczecinie, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 29, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok zabudowy Rynku Siennego w Szczecinie, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 29, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Reprezentacyjny Rynek Sienny (Heumarkt) na tak zwanym Dolnym Mieście Most umieścił na dolnym odcinku bordiury symetrycznie do perspektywy Mostu Długiego. Rynek był od średniowiecza głównym placem handlowym Szczecina. Tu mieścił się ratusz i kościół św. Mikołaja – świątynia kupców i żeglarzy. W pobliżu stał Dom Żeglarza, który w 1832 zastąpiono gmachem giełdy. Nowa siedziba kupiecka, znak czasu, stanęła bezpośrednio przy rynku. Obok niej wzniesiono odwach. Obu budowlom nadano nowoczesne, kubiczne kształty. Szkic Mosta podkreśla tę modernistyczną formę zestawiając ją ze szczytową, barokową elewacją ratusza. Ostatecznie na weducie ten element artysta pominął. Znakiem szacownej historii miasta został tylko detal zamku – hełm Wieży Zegarowej, który wyłania się nad dachem odwachu.

Zamek i ratusz – dwoistość władzy w Szczecinie

Ludwig Most, Dziedziniec zamku w Szczecinie w stronę północną i ratusz, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 25, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Dziedziniec zamku w Szczecinie w stronę północną i ratusz, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 25, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Szczecin od średniowiecza był terenem niezgody między władzą państwową, panującymi książętami i władzą samorządową sprawowaną przez mieszczański patrycjat urzędujący w ratuszu. Oba gmachy, świadectwa tych dziejów zachowały się do dziś. Most połączył ich losy ukazując te budynki na wspólnym szkicu. Jednak na weducie obie budowle zostały rozdzielone. Widoki zamku oraz najważniejszych świątyń miejskich wypełniły naroża bordiury. Ta lokalizacja wyjaśnia, dlaczego Most ukazał północne skrzydło dawnej książęcej siedziby. Właśnie w tym skrzydle znajdował się kościół zamkowy św. Ottona, patrona Pomorza, który w dwudziestych latach XII wieku chrzcił Pomorzan. Natomiast ratusz upamiętniony został przez Mosta osobno – na lewym odcinku obramienia. Znalazł się tu w towarzystwie budowli, które służyły mieszczaństwu do kontaktów towarzyskich i rekreacji. Rysownik starał oddać w miniaturze jego barokową krasę, główne wejście w formie bogatego portalu i wolutowy szczyt. Ratusz zyskał na tym, że pokazany został osobno.

Kościół św. Jakuba – duma szczecińskich mieszczan

Ludwig Most, Widok kościoła św. Jakuba od południowego zachodu, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 26 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok kościoła św. Jakuba od południowego zachodu, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 26 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

W lewym dolnym rogu bordiury, pod ratuszem – świecką siedzibą władz mieszczańskich – Most umieścił widok kościoła parafialnego gminy niemieckiej. Świątynię św. Jakuba przedstawił od strony południowo zachodniej. Szkic różni się od grafiki tylko brakiem iglicowego hełmu na sygnaturce. Poniżej budowli Most rozrysował rozmieszczenie okien na jednej ścianie wieży. Kompozycja kościoła św. Jakuba jest jedną z niewielu, obok panoramy z Golęcina i widoku Bolinka, która znana jest także ze studium. Tę pracę, zachowaną w formie archiwalnej fotografii w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Most sygnował i datował piórem: 5/9 36, a więc wykonał ją 5 września 1836.

Kościół św. św. Piotra i Pawła – ślad gminy słowiańskiej

Ludwig Most, Widok kościoła św. św. Piotra i Pawła od południa, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 27 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok kościoła św. św. Piotra i Pawła od południa, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 27 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kościół św. św. Piotra i Pawła, uznawany za najstarszą szczecińską świątynię, stał na północ od Starego Miasta (Alt Stettin) pomiędzy głównym ciągiem średniowiecznego systemu obronnego i dodatkowym murem miejskim i fosą chroniącymi jego teren od północy. W czasach Mosta ten system już nie istniał; zlikwidowany został przez pruskich budowniczych Fortu Anhalt. Na szkicu Mosta kościół widoczny jest od strony elewacji południowej, skąd do wnętrza prowadził klasycystyczny portyk. Dzięki temu dokumentowi ikonograficznemu znany jest ten element szczecińskiej architektury, niezachowany do naszych czasów. Szczególnie wyraźnie artysta narysował sygnaturkę kościoła. Kształty otaczających go topoli tylko zarysował. Na weducie topole częściowo zasłaniają ścianę kościoła. Prezbiterium jest zupełnie niewidoczne – zgodnie z zaznaczoną na szkicu korektą projektu.

Piękno czystej architektonicznej formy

Ludwig Most, Widoki naw kościołów św. Jakuba i św. Ottona, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 26, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widoki naw kościołów św. Jakuba i św. Ottona, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 26, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Pośrodku boków obramienia Most umieścił widoki wnętrz dwu za jego czasów najważniejszych kościołów: świątyni parafialnej św. Jakuba i zamkowej św. Ottona. W tym przypadku też inspirował się XVII wiecznymi holenderskimi widokami bielonych wnętrz kościelnych, które protestanci starali się opróżnić z licznych średniowiecznych obiektów kultu, aby nie naruszały ciszy potrzebnej do skupienia na modlitwie. Na szkicu wstępnym Most zestawił widoki obu naw razem, jedna pod drugą. Dopiero projektując całą bordiurę rozmieścił je symetrycznie na przeciwległych bokach. Rysunki bliższe są idei holenderskich wzorców, gdyż przejrzyście ukazują harmonijne, architektoniczne formy. Ich biel na weducie zakłócona została przez silne kontrasty światła i cienia. Z boku szkicu nawy kościoła zamkowego Most rozrysował dokładniej korpus barokowej ambony.

Nie tylko pracą żyli XIX-wieczni mieszczanie

Ludwig Most, Widoki siedziby Kompanii Strzeleckiej, Łabędziego Stawu i loży masońskiej, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 27, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widoki siedziby Kompanii Strzeleckiej, Łabędziego Stawu i loży masońskiej, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 27, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Projektując boki bordiury Most początkowo nie miał jeszcze określonego pomysłu, jak zestawić widoki, jaki sens mają wyrażać. Jeden układ trzech szkiców poświęcił miejscom służącym spotkaniom towarzyskim w mieście i za miastem oraz odpoczynkowi na łonie natury. Umieścił w pionowym odcinku dwie nowe, klasycystyczne budowle razem z ogrodem angielskim. Zapewne chciał podkreślić nowoczesny, architektoniczny i urbanistyczny rozwój miasta. U góry tego pasa znalazła się kubiczna forma siedziby Kompanii Strzeleckiej, organizacji przygotowującej mieszczan do obrony miasta, która wywodziła się z dawnego bractwa kurkowego. W nowym ośrodku towarzyskiego życia szczecinian odbywały się rozmaite spotkania i przedsięwzięcia, między innymi, w latach 1835 – 1855 Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern) organizowało wystawy sztuki, w których brał udział Most. Kolejny szkic, poniżej, przedstawiał Łabędzi Staw (Schwanenteich) leżący w Parku Grabowskim (ob. Parku Żeromskiego). Dolny motyw tego odcinka to widok od strony fasady siedziby loży masońskiej Pod Trzema Cyrklami. Loża stała na dawnym wzgórzu Bractwa Strzeleckiego, które tu ćwiczyło się w strzelaniu do kurka. Obecnie stoi tu Teatr Polski. Widok dolny i górny łączył zatem związek z działalnością strzelców. Ostatecznie „portrety” budowli Most dał na lewym boku bordiury, a widok stawu przeniósł na jej prawy bok. Rysownik powiązał je z innymi elementami obramienia: siedzibę strzelców z ratuszem, a lokal loży z przedstawieniami rekreacyjnymi.

Interpretacyjne wybiegi Mosta

Ludwig Most, Widoki siedziby Sejmu Stanów Pomorskich i Gimnazjum Fundacji Mariackiej, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 24, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widoki siedziby Sejmu Stanów Pomorskich i Gimnazjum Fundacji Mariackiej, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 24, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Projektując widoki gmachu Sejmu Stanów Pomorskich i Gimnazjum Mariackiego Most od razu postanowił, że będą umieszczone w jednym odcinku, ale oddzielone od siebie. Świadczy o tym ich układ na karcie szkicownika. Oba budynki w końcowej wersji projektu usytuowane zostały na prawym boku obramienia – symetrycznie względem poziomej osi weduty, ale w odwrotnej kolejności: szkoła jest u góry odcinka, a sejm – u dołu. Oba należały do reprezentacyjnych szczecińskich gmachów. Barokowy gmach sejmu wzniesiony w latach 1726–1727 Most zestawił z wybudowanym w latach 1830–1832 klasycystycznym gmachem szkolnym. Dostrzegł w obu budowlach podobieństwo form oparte na poziomych podziałach skromnych fasad i trójkątnych szczytach. Mógł mieć także na myśli związek między solidnym wykształceniem młodzieży i możliwością późniejszej służby społeczno-politycznej w państwie.

Po wycieczce potrzebna regeneracja sił

Ludwig Most, Dwa widoki gospody w Zdrojach, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 34, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Dwa widoki gospody w Zdrojach, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 34, Muzeum Narodowe w Szczecinie

W ciągu tego samego pasa bordiury, na którym można oglądać widoki sejmu i szkoły, Most usytuował widok gospody w Zdrojach, w której odpoczywano po wędrówce przez Puszczę Bukową. Wstępnie wykonał dwa szkice tego lokalu. Na górnym przedstawił bokiem, od strony podwórza całe założenie wraz z wielobocznym pawilonem, budynkiem gospodarczym, pompą i ubikacją w głębi. Na dolnym szkicu znalazł się sam budynek gospody i zarys narożnego pawilonu. Przed parterową gospodą zbudowaną w konstrukcji ryglowej znajdował się niewielki „ogródek” restauracyjny – ławy i stoły na krzyżakowych podporach. Widok tego domostwa Most włączył na bordiurze w zespół czterech celów służących wypoczynkowi za miastem, na łonie natury. Względem pionowej osi weduty lokal symetrycznie odpowiadał widokowi loży masońskiej. Względem osi poziomej oba widoki znalazły odzwierciedlenie w przedstawieniach Łabędziego Stawu i nabrzeża Odry w Bolinku.

Gospodarka „poszła w kąt”

Ludwig Most, Widok komory celnej na Łasztowni, nie dat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 42, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok komory celnej na Łasztowni, niedat., 1834, ołówek, papier czerpany welinowy, Szkicownik VI, karta 42, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Druga ćwierć XIX wieku była okresem gospodarczego i przemysłowego rozwoju państwa. Budowle odzwierciedlające ten rozwój stawały się tematami bądź motywami widoków miast. Most jednak poza przedstawianiem portu na głównej panoramie i budowli portowych na widoku Mostu Długiego unikał motywów pospolitej codzienności. Może dlatego szkic dużego gmachu komory celnej na Łasztowni nie został wykorzystany na weducie. Ta piętrowa zabudowa z narożnym budynkiem posiadającym na osi okazały, boniowany wjazd na podwórze stanowi ciekawe źródło ikonograficzne do znajomości Szczecina. Do widoku elewacji Most dodał szkic wnętrza piwnicy, w której magazynowano beczki z towarem. Nawet zarysował sylwetkę robotnika przetaczającego beczkę po schodach prowadzących do piwnicy.

Nareszcie – weduta gotowa

Scharden wg Ludwiga Mosta, Stettin, weduta zbiorowa, 1836, litografia, papier czerpany welinowy, Kupferstichkabinett, Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 223 E. Scharden wg Ludwiga Mosta, Stettin, weduta zbiorowa, 1836, litografia, papier czerpany welinowy, Kupferstichkabinett, Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 223

Most po dwóch latach pracy wreszcie mógł obejrzeć rezultat twórczych starań. Luksusowa weduta została odrysowana na kamieniu litograficznym przez E. Schardena i wydana w 1836 przez Królewski Instytut Litograficzny w Berlinie (Königliches lithographisches Institut zu Berlin). Złożona była z dużej panoramy Szczecina ujętej od strony Łasztowni Stoczniowej, otaczającej ją bordiury zestawionej z 20 małych widoków – trzech wąskich panoram i 17 przedstawień szczecińskich budowli i przyrodniczych celów zamiejskich wycieczek. Most tak rozmieścił widoki względem pionowej i poziomej osi symetrii weduty, aby odpowiadały sobie i uzupełniały się wzajemnie. Dzięki temu stworzył ciekawą opowieść o historii Szczecina, stolicy Pomorza, i jego współczesności. Nie wszystkie widoki mają swoje rysunkowe odpowiedniki w szkicowniku VI. Prawdopodobnie dwa szkice wstępne artysta wykonał w innym, nieznanym obecnie szkicowniku. Są to – ujęcie głównego dziedzińca zamku w stronę południową i widok Bolinka od strony Odry. Oba znane są z etapu studyjnego. Studium zamku posiada obecnie Muzeum Narodowe w Szczecinie, a studium Bolinka jest w zbiorach prywatnych. Warto dodać, że układzie widoków bordiury zwraca uwagę pewne zakłócenie. W prawym górnym rogu bordiury nie pojawił się widok kościoła, tak jak w pozostałych narożach. Jest tam wspomniane przedstawienie zamku w stronę południowego skrzydła. Lokalizacja tego motywu jest jednak uzasadniona jako symetryczna do ujęcia zamku w stronę północnego skrzydła umieszczonego w lewym górnym rogu. A ten ostatni widok pełni podwójną rolę: jako przedstawienie zamku i kościoła.

Zagadka

Omawiana weduta znana jest tylko z jednej odbitki znajdującej się w zbiorach Kupferstichkabinett, Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Może ktoś odkryje odbitkę w innych zbiorach? Czekamy na wiadomość.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Heimatkalender für den Kreis Randow” 1937, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”
, 13 Muz w Szczecinie, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alma w Goleniowie, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Łazowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Aneta Grzeszykowska Selfie, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Paszkiewicz Macierzyństwo, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, Artysta szkicujący w karczmie, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, Auguste Hüssener, Auguste Hüssener (1789–1877), Auguste Hüssener Bogusław X według Ludwiga Mosta, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autoportret Ludwiga Mosta, Autoportret z profilu, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Barnim XII (1549 Wołogoszcz – 1603 Szczecin), Bartłomiej Otocki Bez tytułu, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biały Wieczór (Ryga), Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bogusław X (1454–1523), Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Britz osiedle zwane podkową, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, Brzeg Odry z łódkami i karczmą, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", cykl „V pora roku”, Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czepce śląskie, Czepiec z okolic Oleśnicy i Bolesławca, część lewa nie datowany (lipiec 1864), Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Korczyńska-Chudzicka (1950) Wirujący derwisze, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, Doberan wrzesień 1841, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Agata Zbylut, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, Drzewo 7, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwa posłania rysunek nie datowany, Dwa widoki gospody w Zdrojach, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Dziedziniec zamku w Szczecinie w stronę północną i ratusz, Dziewczęce nakrycie głowy, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Erazm ze Szczecina, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernest Ludwig (1545 Wołogoszcz – 1592 tamże), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Gwiazdowska i Rafał Makała (red.) August Ludwig Most (1807–1883)., Ewa Łyczywek-Pałka, Eysymont. Ślad na ziemi, fakturalność, falsyfikat, Ferdinand Müller według Ludwiga Mosta, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Figura Matki Boskiej Apokaliptycznej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, Filip I wołogoski (1515 Szczecin – 1560 Wołogoszcz, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Fragment mozaiki na budynku ZPO DANA w Szczecinie, Fragment zabudowy wiejskiej w okolicach Szczecina, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grodziec, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, Guido Reck, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Fincke według Ludwiga Mosta Fundacja i studzienka św. Ottona w Pyrzycach, Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heiligendamm wrzesień 1841, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Fryderyk (1542 Wołogoszcz – 1600 tamże), Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicach Rixdorf, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Brzozowski (1928–2005) Pejzaż w owalu /, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jolanta Gramczyńska (kurator 3. Zoom na Szczecin), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, katalog Złoty wiek Pomorza, Katarzyna Słuchocka, Katedra Francuska w Berlinie 21.10.1827, Kazimierz Mikulski, Kazimierz VII (1557 Wołogoszcz – 1605 rezydencja Neuhausen koło Darłowa), Klęcząca kobieta z dzieckiem 7.02.1830, Klęczący czeladnik 14.02.1830, klub 13 Muz, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcje odzieżowe: Kurpiowska, kolekcjoner, kolografia, Kołobrzeg. Statek w budowie 23 lipca 1860, Kołobrzeg. Widok z parku na tereny stoczni i magazynów, Kołobrzeska stocznia, Komes w Słubicach, Kompozycja niebieska 1961, Koń i woźnica, Koń zaprzężony do kocza 1829?, Königssee, konkurs „To lubię w Szczecinie… wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście...", Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, Kościół farny w Policach, Kościół w Skolwinie, kościół w Weißensee, Kpt. Mirosław Folta (przedstawiciel PŻM-u), Krebssee na wyspie Uznam 17 lipca 1868, kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, Kwiaty Polskie i Piastowska oraz Baśnie i Legendy (Bazylea), lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, Leonia Chmielnik (1941) Anna Paszkiewicz (1940) Bogusław X i Anna Jagiellonka, Leonia Chmielnik Dziewczyna w długiej sukni, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig August Most, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Brama Świecka w Chojnie od strony pola, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Pejzaż z doliny Odry 24 czerwca 1844, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody w Lubsku, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody wiejskiej, Ludwig Most Widok fasady ratusza w Chojnie, Ludwig Most Wiejska gospoda w Britz, Ludwig Most Wiejska zabudowa w Rixdorf, Ludwig Most Wybrzeże morskie nie datowany, Ludwig Most Zaułek Berlina z widokiem bocznej elewacji nieznanego gmachu, Ludwig Most Żydowski chłopiec, Ludwig Richter, Lukas Cranach (?), Lump (Piotr Pauk) i jego murale, Łodzie schnące na brzegu Parsęty 3 października 1861, łódzka ASP, Łoże pod baldachimem z kotarą, Łukasz Mozolewski (fotograf i filmowiec), M.A. Arnold, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, malarz Lucjan Jagodziński, Malarz siedzący przy oknie, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marian Nyczka (1925–1986) W porcie III, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna podziwiający pejzaż 25.10.1829, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, Mężczyzna z dziećmi na ławce przed chałupą, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, Mieszkańcy Skolwina na podwórku zagrody, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młodzieńczy portret malarza, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Frankowska-Makała, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, Motyle i Hafty Łowickie (Berlin), motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, mozaika na elewacji kina Kosmos, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, Nawarstwienie 1976, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Nyczka. Miasto kobiet, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, Olaf Tausch, olej, olej na papierze, olej na papierze naklejonym na tekturę, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze czerpanym, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Ostrzyca, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama doliny Odry i Szczecina ze skraju Puszczy Bukowej w Zdrojach, Panorama Karkonoszy z sylwetką Jeleniej Góry, Panorama Legnicy, Panorama portu i miasta od północy, Panorama stoczni w Kołobrzegu 25 lipca 1860, panorama Szczecina, Panorama Szczecina od południowego zachodu z Pomorzan, Panorama wsi Weißensee, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier czerpany welinowy, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, Pasażer czekający na zaokrętowanie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pawilon nad jeziorem 25 września 1829, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż górski z karczmą w Bukowcu, Pejzaż karkonoski w stronę Sobótki, Pejzaż nadmorski w Międzyzdrojach 24.07.1847, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Pejzaż z okolic Ahlbecku 20.07.1868, Pejzaż z okolic zamku Chojnik w Sudetach 11 sierpnia 1861, Pejzaż z Sudetów 1835, Pejzaż z wędkarzem nie datowany ok. 1830, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, Piec w schronisku, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, Plaża w okolicy Ahlbecku nie datowany (1868), podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomnik św. Jana Nepomucena, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe (Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie, Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Popiersie Bogusława X, Port IV, Portret Barnima XII, Portret Bogusława X, Portret Elżbiety Brunszwickiej, portret Fanny Beer, Portret malarza w futrze, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret rodzinny, Portret stojącego Michaela Koppe, Portrety Eryka II i Kazimierza VII z serii szkiców portretowych, Portrety Filipa I i Jana Fryderyka, posłuszeństwo, Postać męska w stroju z Sudetów, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia malarstwa prof. Stefana Wegnera, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Praczki na podwórku zagrody w Skolwinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, Przydrożny krucyfiks, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, ratusz w Anklam, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, restauracja Chief w Szczecinie, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Robotnik podnoszący deskę 14.02.1830, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym welinowym, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, rysunki Gryfitów, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, schronisko Hampelbaude (obecnie Strzecha Akademicka), Schronisko i kaplica na Śnieżce, Schronisko Peterbaude i szałas w Karkonoszach, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skamieliny (fragment) 1990, Skubas, Ślady IV, Śląskie schronisko górskie, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński mozaika w holu Dworca Głównego, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisław Krzywicki wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stettin weduta zbiorowa 1836, Stojący hutnik, Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, Studium widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, światłocień, Sydonia z rodu Borków, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkic rzeźby Dioskura od tyłu (1829?), Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, szkice na kartach 5 - 8, Szkice ołówkiem na papierze welinowym, Szkicownik 1, Szkicownik nr 1, Szkicownik nr 12, Szkicownik nr 14, Szkicownik nr 2, Szkicownik nr 3, Szkicownik nr 6, Szkicownik nr 7, Szkicownik nr 8, Szkicownik nr II i VII, Szkicownik nr III, Szkicownik nr VI, Szkicownik nr VII, Szkicownik nr XII, Szkicownik nr XIV, Szkicownik VI, Szkicownik VII, Szkicownik XIV, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Eysymont, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Lazar Sea of Trees, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, Trzy widoki: park pomnik Fryderyka Wielkiego zabudowa podmiejska, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, W tonacji złotej 1984, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, Wędrowiec na tle pejzażu Karkonoszy, węgiel, Weimar Neues Museum, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok Berlina z dachu Altes Museum 1830, Widok Bramy Wolińskiej od południa, Widok doliny Odry z drogi ze Stołczyna na Golęcino, Widok doliny Odry z sylwetką Szczecina od północy, Widok doliny Odry ze wsi Pomorzany, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok katedry w Kamieniu Pomorskim od południowego wschodu, Widok katedry w Kamieniu Pomorskim od południowego zachodu, Widok klasycystycznej budowli (1825/1826), Widok kołobrzeskiej stoczni 3 lipca 1864, Widok komory celnej na Łasztowni, Widok Konotopu 1835, Widok kościoła św. Jakuba od południowego zachodu, Widok kościoła św. św. Piotra i Pawła od południa, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok na Kołobrzeg z falochronu 27 lipca 1860, Widok od południowego wschodu, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Podzamcza w Szczecinie w kierunku kościoła św. św. Piotra i Pawła, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Starego Miasta z kościołem św. Jana w Szczecinie, Widok sygnaturki kościoła św. św. Piotra i Pawła w Szczecinie, Widok Szczecina od południa, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Widok Szczecina z Mostu Długiego, Widok Szczecina za nabrzeża Odry od północy, Widok Szczecina zza wałów fortecznych od północy, Widok targu rybnego na staromiejskim nabrzeżu, Widok wnętrza nawy katedry w Kamieniu Pomorskim, Widok wsi Pomorzany, Widok wsi Skolwin, Widok wsi Stołczyn, Widok z Łasztowni na Stare Miasto, Widok z wozu i szkic wozu podróżnego, Widok zabudowy Rynku Siennego w Szczecinie, Widok zadrzewionego brzegu Parsęty 26 lipca 1860, Widok zamku Chojnik, Widok ze Szczecina na Kępę Parnicką, Widok ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Widoki naw kościołów św. Jakuba i św. Ottona, Widoki siedziby Kompanii Strzeleckiej Łabędziego Stawu i loży masońskiej, Widoki siedziby Sejmu Stanów Pomorskich i Gimnazjum Fundacji Mariackiej, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wiejski kościół i wiatrak w Weißensee oraz studia drzew, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, wnętrze cukierni firmy Koch (1993), Wnętrze izby w Szprotawie, Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wolgastsee na wyspie Uznam 17 lipca 1868, Wspomnienie z Kreuth, Wydmy koło Międzyzdrojów 2.08.1850, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, WYPRAWA LII, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, z Górnego Wiku (Ober Wiek), z Kępy Parnickiej (Silberwiese), Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), z Łasztowni (Lastadie), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Chojnik, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Karpnikach, Zamek we Wleńskim Gródku, Zarys grzbietu Rudaw, Zarys widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Zbigniew Gonczaruk były dyrektor przedsiębiorstwa „Sztuka Polska”, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, Zgrupowanie w tonacji niebieskiej, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Jadwiga Brunszwicka(1561–1601), Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZPAP w Szczecinie, ZPO DANA, ZPO OdrA i Inotex w Szczecinie, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie