Żyjemy w dobie wszechobecnego obrazu. Praktycznie każdy, bez najmniejszego problemu i niczyjej pomocy, zrobi lepsze lub gorsze selfie. Przyznacie jednak, że to nie to samo, co posiadanie własnego portretu wykonanego przez prawdziwego artystę! Kto dzisiaj zleca takie zamówienie? Osobiście nie znam nikogo, kto by posiadał taki obraz. Dr Ewa Gwiazdowska w swoich kolejnych Opo-wieściach prezentuje nam portrety Pomorzan najbardziej zasłużonych w tej części Europy. Możemy je obejrzeć dzięki Ludwigowi Mostowi i jego studiom historii rodu Gryfitów.

dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta

Portrety mieszkańców szczecińskiego zamku i … niezwykłej szlachcianki, cz. II

WYPRAWA XXXXIX

Most w ramach zlecenia na litografowane portrety godnych uwagi pomorskich osobistości miał wykonać rysunki Gryfitów, wybitnych mężów stanu, dowódców, uczonych i innych osób. Niestety przedsięwzięcie nie doszło do skutku, gdyż zgłosiło się zbyt mało subskrybentów, aby pokryć koszty finansowe tego wydania. Zdaniem Mosta potrzebnych było 150 chętnych na zakup serii, a na listę wpisało się niewiele ponad siedemdziesiąt osób. Jednak zainteresowanie Mosta portretami książąt nie pozostało bez echa. Zaowocowało innymi dziełami.

Inspiracje z Anklam – wybitni politycy

Ludwig Most, Portrety Filipa I i Jana Fryderyka z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 20 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Portrety Filipa I i Jana Fryderyka z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 20 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

W 1863 roku Most odbył wycieczkę do Anklam. Zwiedzał miasto i okolice. W ratuszu „odkrył” dla siebie galerię portretów pomorskich książąt i postanowił je uwiecznić. Pod konturowymi rysunkami postaci sportretowanych do pasa umieszczał informacje o szczegółach książęcych strojów. Podawał też dane biograficzne, które niestety zawierają trochę błędów. Niektóre z tych portretów zachowały się do dziś, a inne znane są tylko z archiwalnych fotografii. Jednak można je obejrzeć w internecie i porównać ze szkicami szczecińskiego artysty.

Serię szkiców Mosta rozpoczynają wizerunki Filipa I i Jana Fryderyka. Obaj jedną rękę wspierają na biodrze a w drugiej trzymają rękawiczki zgodnie z wzorcem przedstawiania władczej osobistości. Filip I wołogoski (1515 Szczecin – 1560 Wołogoszcz / Wolgast) był synem Jerzego I (1493–1531) i Amelii Reńskiej (1490–1525). Studiował w Heidelbergu. Żonaty był z Marią Saską (1516–1583). Od 1532 władał Księstwem Wołogoskim. Odegrał ważną rolę w gospodarczym, obronnym i kulturalnym rozwoju księstwa. W 1534 roku na sejmie ziemskim w Trzebiatowie wprowadził luteranizm jako religię państwową. Przestawiony został w czerwonym wamsie i berecie, płaszczu podbitym futrem z czarnymi rękawami zdobionymi złotymi aplikacjami.

Jan Fryderyk (1542 Wołogoszcz – 1600 tamże) był synem Filipa I i Marii Saskiej. Studiował w Greifswaldzie oraz zdobywał doświadczenie na dworze w Wiedniu. W 1556 został wybrany przez Kapitułę kamieńską pierwszym świeckim biskupem kamieńskim. W latach 1560–1569 wspólnie z bratem Bogusławem XIII rządził w Księstwie Wołogoskim. W latach 1569–1600 panował w Księstwie Szczecińskim. Odegrał istotną rolę w polityce w 1570 goszcząc w Szczecinie kongres pokojowy kończący pierwszą wojnę północną, w której brała udział także Polska. W latach 1575–1577 przebudował szczeciński zamek na renesansową rezydencję. Przedstawiony został w stroju w barwach białej i ciemno zielonej przybranym złotymi naszyciami.

Inspiracje z Anklam – dumni władcy

Ludwig Most, Portrety Bogusława XIII i Barnima XII z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 21, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Portrety Bogusława XIII i Barnima XII z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 21, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Na kolejnej karcie Most przedstawił Bogusława XIII i Barnima XII. Pomylił ich numerację, ale porównanie z malowanymi portretami pozwala rozpoznać książąt. Bogusław XIII (1544 Wołogoszcz – 1606 Szczecin) był synem Filipa I i Marii Saskiej. Studiował w Greifswaldzie, Wittenberdze i Paryżu. W latach 1560–1569 wspólnie z bratem, Janem Fryderykiem panował w Księstwie Wołogoskim. Od 1569 był panem na Bardzie (Barth) i Nowopolu (Neuenkamp). W 1603 został władcą Księstwa Szczecińskiego, a w 1605 Lęborka, Bytowa i Darłowa. Rozbudował zamek w Bardzie, wybudował rezydencję w Neuenkamp-Franzburg. Ukazany był w przybranym złotą pasmanterią ciemnym stroju – wamsie i płaszczu podbitym futrem.

Barnim XII (1549 Wołogoszcz – 1603 Szczecin) był synem Filipa I i Marii Saskiej. Ukończył teologię na uniwersytecie w Wittenberdze i był rektorem tej uczelni. W latach 1569–1600 panował w Darłowie, a od 1573 ponadto w Bytowie i Bukowie. W 1600 został władcą Księstwa Szczecińskiego. Barnim XII także nosił ciemny strój przybrany złotymi naszyciami. Obaj władcy prezentują medaliony zawieszone na wstęgach.

Inspiracje z Anklam – zapaleni podróżnicy

Ludwig Most, Portrety Ernesta Ludwiga i Filipa Juliusza z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 21 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Portrety Ernesta Ludwiga i Filipa Juliusza z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 21 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Trzeci rysunek z cyklu par książęcych ukazuje Ernesta Ludwiga i jego syna Filipa Juliusza. Obaj jedną rękę wspierają na biodrze, a drugą na rękojeści rapiera. Ernest Ludwig (1545 Wołogoszcz – 1592 tamże) był także synem Filipa I i Marii Saskiej. Studiował w Greifswaldzie, Wittenbardze i w Paryżu. Podróżował po Francji i Wielkiej Brytanii. Został samodzielnym księciem wołogoskim po podziale księstwa pomorskiego 26 lipca 1569. Przebudował zamek w Wołogoszczy. To on planował małżeństwo z Sydonią von Borck i oświadczył się jej przed 1577, ale pod wpływem rodziny zerwał zaręczyny. Ożenił się z Zofią Jadwigą Brunszwicką. Przedstawiony był w ciemnym stroju bogato przybranym złotymi naszyciami – wamsie i płaszczu podbitym futrem oraz kołpaku na głowie.

Filip Juliusz (1584 Wołogoszcz – 1625 tamże) był synem Ernesta Ludwiga i Zofii Jadwigi Brunszwickiej (1561–1601). Od 1592 był księciem wołogoskim (do 1603 pod opieką stryja Bogusława XIII), a od 1605 panował na Bardzie i Franzburgu. Od 1623 był koadiutorem, czyli prawnym następcą, biskupa kamieńskiego. Wiele podróżował po Europie zwiedzając kraje niemieckie, Francję, Anglię, Szwajcarię, Włochy, Litwę, Inflanty, Prusy, Polskę, Danię i Niderlandy. Ubrany był w czarny wams ze złotymi naszyciami ze spływającą z ramienia na biodro złotą szarfą.

Inspiracje z Anklam – wojownik i książę kościoła

Ludwig Most, Portrety Eryka II i Kazimierza VII z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 22, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Portrety Eryka II i Kazimierza VII z serii szkiców portretowych, ołówek, papier welinowy, Szkicownik nr XIV, karta 22, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Na ostatniej parze szkiców portretowych Most zestawiał książąt żyjących w dwu epokach i reprezentujących odmienne losy – Eryka II i Kazimierza VII. Eryk II (urodzony około 1418–1425 – zmarły w 1474 w Wołogoszczy) był synem Warcisława IX (urodzonego około 1395–1400 – zmarłego w 1457) i Zofii (urodzonej w 1374 lub później – zmarłej w 1462). Od 1457 współrządził z młodszym bratem, Warcisławem X, Księstwem Wołogoskim. W 1462 odzyskał na Krzyżakach Ziemię Lęborsko-Bytowską i otrzymał ją w lenno od Polski. W 1464, po śmierci księcia Szczecińskiego Ottona III, przejął władzę w tym księstwie i nie dopuścił do opanowania go przez Brandenburczyków. Jednak w 1468 utracił część swych terytoriów na rzecz Brandenburgii – Gardziec nad Odrą z częścią doliny Odry i tereny między Odrą i Tywą z Baniami i Gryfinem. Eryk II sportretowany został w kaftanie przyozdobionym złotymi łańcuchami, ciemnym płaszczu podbitym futrem i czerwonej czapce obszytej futrem, spod której spływały na ramiona jego długie blond włosy. Książę obiema rękoma trzyma przed sobą białą broń, podkreślając obronną i władczą postawę.

Kazimierz VII (1557 Wołogoszcz – 1605 rezydencja Neuhausen koło Darłowa) był synem Filipa I i Marii Saskiej. Studiował w Greifswaldzie i Wittenberdze. W latach 1574–1602 był biskupem kamieńskim. Od 1592 rezydował w zamku biskupim pod Koszalinem. Od 1600 był księciem darłowsko– bytomskim, a od 1603 panował w Księstwie Szczecińskim. Na portrecie miał na sobie zielony wams i ciemny płaszcz zdobione złotymi naszyciami. Czerwony kołpak położył na stole obok siebie. Jedna rękę wspiera o biodro, a drugą trzyma rapier gestem akcentującym jego znaczenie – symbol władzy.

Echo galerii portretów Gryfitów

 Ludwig Most, Portret Barnima XII, 1862, obraz olejny, płótno, Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak
Ludwig Most, Portret Barnima XII, 1862, obraz olejny, płótno, Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak

Pośród dzieł Mosta znany jest tylko jeden olejny portret Gryfity – konterfekt Barnima XII. Jego pierwowzorem był inny portret niż ten, który posłużył do wykonania omówionego wyżej szkicu. Obraz także przedstawia księcia w ujęciu do pasa, nie tak reprezentacyjnym jak podobizna w całej postaci, a więc przeznaczonym do mniej ważnej galerii władców Pomorza. Most tym razem wzorował się na kompozycji oglądanej w bibliotece kościoła Mariackiego w Kołobrzegu, do którego podróżował w latach 1860–1864. Informacja o inspiracji dziełem kołobrzeskim upamiętniona została przez malarza na brzegu dzieła. Książę przedstawiony został na ciemnym tle, tak, że jego twarz robi wrażenie bardzo żywej. Szczegółowo potraktowany został bogaty strój – ciemno czerwony aksamitny wams zdobiony złotymi taśmami i guzami oraz złoty łańcuch z podwójnych ogniw. Z wielką precyzją artysta namalował biały kołnierz z drogocennej koronki podkreślający dostojeństwo i bogactwo władcy.

Sydonia Borkówna – niedoszła księżna pomorska

Auguste Hüssener według rysunku Ludwiga Mosta, Sidonia v. Borcke, 1836, staloryt, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie Auguste Hüssener według rysunku Ludwiga Mosta, Sidonia v. Borcke, 1836, staloryt, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Drugi z portretów rytowanych przez Auguste Hüssener (1789–1877) według rysunków Mosta, które ilustrowały publikację „Berliner Kalender auf das Jahr 1837” poświęconą Pomorzu, przedstawiał Sydonię. Los tej pomorskiej szlachcianki splótł się z losami Gryfitów. Jej niezwykłe dzieje odpowiadały zainteresowaniu ówczesnych czytelników opowieściami pełnymi romantycznej, emocjonalnej aury. Sydonia była potomkinią starego, pomorskiego, rycerskiego rodu Borków. Urodziła się w 1548 na zamku w miasteczku Strzmiele, w siedzibie, którą ród założył w XIII wieku po przenosinach z okolic Kołobrzegu. Zmarła 19 sierpnia 1620 w Szczecinie w wyniku egzekucji sądowej. Była córką hrabiego Ottona Borcka (ok. 1490 – 1551) i Anny von Schwiecheld (? – 1568). W młodości wysłana została na dwór Filipa I do Wołogoszczy. Została dwórką jego córki, Amelii Saskiej (1547–1580). Uroda i inteligencja Sydonii wzbudziły uczucia syna władcy, trzy lata starszego od niej Ernesta Ludwiga (1545–1592). Młody książę oświadczył się Sydonii, jednak pod wpływem rodziny zerwał zaręczyny ze szlachcianką, aby w 1577 ożenić się z młodziutką księżniczką brunszwicką, Zofią Jadwigą (1561–1631). Sydonia od tego czasu nie potrafiła sobie ułożyć życia. Wróciła do popadającego w ruinę Strzmiela. Dzieliła losy siostry i uzależniona była od niegodziwego brata. Jej i siostry opiekunami byli bracia Martin i Hasso von Wedel. W 1604 siostry zamieszkały w dawnym klasztorze w Marianowie, po reformacji przekształconym w zakład dla szlachetnie urodzonych panien. Niespokojne usposobienie Sydonii, jej trudne współżycie z bliźnimi, zainteresowania zielarstwem i magią spowodowały, że w 1612 uznana została za czarownicę. Szczególnym powodem był niewyparzony język szlachcianki i przekonanie ludzi, że rzuciła klątwę na Gryfitów, przepowiadając wymarcie rodu. W 1619 została uwięziona na zamku Oderburg na Grabowie, a po roku ścięta i spalona pod murami Szczecina, przed Bramą Młyńską. Portret przedstawiał Sydonię w okresie młodzieńczego rozkwitu urody, w ujęciu do pasa. W bogatym stroju – renesansowej sukni z futrzanym kołnierzem i złotym łańcuchem otaczającym ramiona, w siatkowym czepeczku przybranym broszą oraz wyszukanym naszyjniku z medalionem portretowym z perłą wyglądała jak prawdziwa księżniczka.

Elżbieta Brunszwicka – księżniczka pogodzona z losem

Ludwig Most, Portret księżniczki Elizabeth von Braunschweig, 1827, olej, płótno (?), fotografia archiwalna, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, maszynopis, s. 21, kopia, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Portret księżniczki Elizabeth von Braunschweig, 1827, olej, płótno (?), fotografia archiwalna, reprodukcja w: Peter Paul Most, Die Bilder des Malers Ludwig Most, Hannover 1937, maszynopis, s. 21, kopia, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Księżnę Elżbietę Brunszwicką, XIX-wieczną mieszkankę szczecińskiego zamku, dawnej siedziby Gryfitów, Most portretował z natury. Elżbieta Krystyna Ulryka księżna brunszwicka na Wolfenbüttel (1746 Wolfenbüttel – 1840 Szczecin) była córką Karola I księcia Brunszwiku na Lüneburgu (1713–1780) i Filipy Charlotty Pruskiej (1716–1801). Elżbieta w 1765 została żoną Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (1744–1797), bratanka i następcy na tronie Fryderyka Wielkiego. Już w 1769 jej małżeństwo z przyszłym królem Fryderykiem Wilhelmem II zostało rozwiązane z powodu cudzołóstwa. Księżna na polecenie Fryderyka Wielkiego została zesłana do Szczecina i tu spędziła resztę życia mieszkając w zachodnim skrzydle zamku. Po śmierci Fryderyka uzyskała tyle swobody, że włączyła się w krąg życia towarzyskiego i kulturalnego. Otworzyła salon artystyczny i wspierała młodych twórców. Jednym z nich był na pewno Most, który kilkakrotnie ją malował. Znany portret księżnej stworzył już jako student. W 1827 uwiecznił 81 letnią damę w ciemnej sukni przewiązanej pasem z kokardą pod biustem i płaszczu obszytym futrem. Twarz Elżbiety otoczona bielą tiulowego kołnierza zdobionego mereżką i delikatnego welonu jest oddana bardzo realistycznie. Rysy wyrażają spokój, ale przenikliwe spojrzenie mówi o jej losie pełnym tajonego cierpienia. Portret był świadectwem artystycznego talentu i dojrzałości młodego Mosta.

Most buduje legendę mądrej księżnej

Ludwig Most, Elizabeth Christine Ulrike Prinzessin von Preussen, 1827, litografia, papier welinowy, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Elizabeth Christine Ulrike Prinzessin von Preussen, 1827, litografia, papier welinowy, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Wkrótce po namalowaniu portretu Most wykonał według niego litografię. Dzięki temu podobiznę Elżbiety odbitą w wielu egzemplarzach można było rozpowszechniać. Znaczenie kompozycji przygotowanej przez studenta sztuki podkreśliła dedykacja skierowana do księżnej przez jej nadwornego malarza Theodora Gerharda. Portretowana ukazana została w lustrzanym odbiciu w stosunku do obrazu. W tle przedstawienia Most dodał widok podszczecińskiej rezydencji księżnej zbudowanej na północ od Szczecina na terenie dawnego młyna Pedagogium około 1810. Siedziba została nazwana Łaską Fryderyka (Friedrichsgnade). Była też znana pod nazwą Zameczek Elżbiety (Elizabeth Schlöschen).

Portret odkryty w Weimarze

Ludwig Most, Portret Elżbiety Brunszwickiej, nie datowany (1826?), obraz olejny, Weimar, Neues Museum, reprodukcja przekazana przez praprawnuka i imiennika Ludwiga Mosta mieszkającego w Bremerhaven Ludwig Most, Portret Elżbiety Brunszwickiej, nie datowany (1826?), obraz olejny, Weimar, Neues Museum, reprodukcja przekazana przez praprawnuka i imiennika Ludwiga Mosta mieszkającego w Bremerhaven

Panu Ludwigowi Mostowi, praprawnukowi artysty, zawdzięczam informację i reprodukcję innego portretu Elżbiety Brunszwickiej. Potomek malarza datował to dzieło na 1826 rok zwracając uwagę na sposób malowania, jeszcze nie tak subtelny i swobodny. Księżna jest tu ukazana jako bardziej korpulentna osoba, w codziennym stroju. Nosi skromną, ciemną suknię z podwójną kryzą z białego płótna. Ramiona otuliła ciemno czerwonym szalem, a głowę okryła białą chustą z dość grubej, może bawełnianej, tkaniny. Jej wierny portret w popiersiu, oddający dobrze rysy osiemdziesięcioletniej osoby, umieszczony został na ciemnym jednolitym tle. Cera nosi widoczne ślady kontaktu z naturą. Wszak Elżbieta od wielu lat odwiedzała swą letnią siedzibę w Jasienicy. Już w 1774 decyzją Fryderyka Wielkiego dawny klasztor augustianów został jej przyznany jako letnia rezydencja. Księżna odwiedzała Jasienicę od 1775. W 1787 roku, kiedy królem był już jej eksmąż zwróciła się do niego o pomoc finansową, aby surowe warunki klasztornej budowli zamienić na komfort mieszkania w pałacyku. W tym samym roku na jej zlecenie projekt przebudowy klasztornych skrzydeł sporządził wybitny budowniczy David Gilly (1748–1808), czynny wówczas w Szczecinie. Elżbieta otoczyła pałacyk ogrodem, który jeszcze na początku XX wieku urzekał pięknym układem i bujną roślinnością.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Heimatkalender für den Kreis Randow” 1937, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”
, 13 Muz w Szczecinie, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alma w Goleniowie, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Łazowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Aneta Grzeszykowska Selfie, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Paszkiewicz Macierzyństwo, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, Artysta szkicujący w karczmie, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, Auguste Hüssener, Auguste Hüssener (1789–1877), Auguste Hüssener Bogusław X według Ludwiga Mosta, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autoportret Ludwiga Mosta, Autoportret z profilu, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Barnim XII (1549 Wołogoszcz – 1603 Szczecin), Bartłomiej Otocki Bez tytułu, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biały Wieczór (Ryga), Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bogusław X (1454–1523), Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Britz osiedle zwane podkową, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", cykl „V pora roku”, Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czepce śląskie, Czepiec z okolic Oleśnicy i Bolesławca, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Korczyńska-Chudzicka (1950) Wirujący derwisze, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Agata Zbylut, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, Drzewo 7, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwa posłania rysunek nie datowany, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Dziewczęce nakrycie głowy, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Erazm ze Szczecina, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernest Ludwig (1545 Wołogoszcz – 1592 tamże), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, Eysymont. Ślad na ziemi, fakturalność, falsyfikat, Ferdinand Müller według Ludwiga Mosta, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Figura Matki Boskiej Apokaliptycznej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, Filip I wołogoski (1515 Szczecin – 1560 Wołogoszcz, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Fragment mozaiki na budynku ZPO DANA w Szczecinie, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grodziec, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, Guido Reck, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Fryderyk (1542 Wołogoszcz – 1600 tamże), Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicach Rixdorf, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Brzozowski (1928–2005) Pejzaż w owalu /, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jolanta Gramczyńska (kurator 3. Zoom na Szczecin), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, katalog Złoty wiek Pomorza, Katarzyna Słuchocka, Katedra Francuska w Berlinie 21.10.1827, Kazimierz Mikulski, Kazimierz VII (1557 Wołogoszcz – 1605 rezydencja Neuhausen koło Darłowa), Klęcząca kobieta z dzieckiem 7.02.1830, Klęczący czeladnik 14.02.1830, klub 13 Muz, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcje odzieżowe: Kurpiowska, kolekcjoner, kolografia, Komes w Słubicach, Kompozycja niebieska 1961, Koń i woźnica, Koń zaprzężony do kocza 1829?, Königssee, konkurs „To lubię w Szczecinie… wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście...", Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, kościół w Weißensee, Kpt. Mirosław Folta (przedstawiciel PŻM-u), kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, Kwiaty Polskie i Piastowska oraz Baśnie i Legendy (Bazylea), lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, Leonia Chmielnik (1941) Anna Paszkiewicz (1940) Bogusław X i Anna Jagiellonka, Leonia Chmielnik Dziewczyna w długiej sukni, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig August Most, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Brama Świecka w Chojnie od strony pola, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody w Lubsku, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody wiejskiej, Ludwig Most Widok fasady ratusza w Chojnie, Ludwig Most Wiejska gospoda w Britz, Ludwig Most Wiejska zabudowa w Rixdorf, Ludwig Most Zaułek Berlina z widokiem bocznej elewacji nieznanego gmachu, Ludwig Most Żydowski chłopiec, Ludwig Richter, Lukas Cranach (?), Lump (Piotr Pauk) i jego murale, łódzka ASP, Łoże pod baldachimem z kotarą, Łukasz Mozolewski (fotograf i filmowiec), M.A. Arnold, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, malarz Lucjan Jagodziński, Malarz siedzący przy oknie, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marian Nyczka (1925–1986) W porcie III, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna podziwiający pejzaż 25.10.1829, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młodzieńczy portret malarza, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Frankowska-Makała, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, Motyle i Hafty Łowickie (Berlin), motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, mozaika na elewacji kina Kosmos, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, Nawarstwienie 1976, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Nyczka. Miasto kobiet, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, Olaf Tausch, olej, olej na papierze, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze czerpanym, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Ostrzyca, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama doliny Odry i Szczecina ze skraju Puszczy Bukowej w Zdrojach, Panorama Karkonoszy z sylwetką Jeleniej Góry, Panorama Legnicy, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Panorama wsi Weißensee, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier czerpany welinowy, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, Pasażer czekający na zaokrętowanie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż górski z karczmą w Bukowcu, Pejzaż karkonoski w stronę Sobótki, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Pejzaż z Sudetów 1835, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, Piec w schronisku, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomnik św. Jana Nepomucena, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Popiersie Bogusława X, Port IV, Portret Barnima XII, Portret Bogusława X, Portret Elżbiety Brunszwickiej, portret Fanny Beer, Portret malarza w futrze, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret rodzinny, Portret stojącego Michaela Koppe, Portrety Eryka II i Kazimierza VII z serii szkiców portretowych, Portrety Filipa I i Jana Fryderyka, posłuszeństwo, Postać męska w stroju z Sudetów, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia malarstwa prof. Stefana Wegnera, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, Przydrożny krucyfiks, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, ratusz w Anklam, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, restauracja Chief w Szczecinie, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Robotnik podnoszący deskę 14.02.1830, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym welinowym, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, rysunki Gryfitów, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, schronisko Hampelbaude (obecnie Strzecha Akademicka), Schronisko i kaplica na Śnieżce, Schronisko Peterbaude i szałas w Karkonoszach, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skamieliny (fragment) 1990, Skubas, Ślady IV, Śląskie schronisko górskie, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński mozaika w holu Dworca Głównego, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisław Krzywicki wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stojący hutnik, Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, Studium widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, światłocień, Sydonia z rodu Borków, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkic rzeźby Dioskura od tyłu (1829?), Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, szkice na kartach 5 - 8, Szkicownik 1, Szkicownik nr 1, Szkicownik nr 2, Szkicownik nr 3, Szkicownik nr 7, Szkicownik nr II i VII, Szkicownik nr VI, Szkicownik nr VII, Szkicownik nr XIV, Szkicownik VI, Szkicownik VII, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Eysymont, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Lazar Sea of Trees, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, W tonacji złotej 1984, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, Wędrowiec na tle pejzażu Karkonoszy, węgiel, Weimar Neues Museum, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok Berlina z dachu Altes Museum 1830, Widok doliny Odry z sylwetką Szczecina od północy, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok klasycystycznej budowli (1825/1826), Widok Konotopu 1835, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od południowego wschodu, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Podzamcza w Szczecinie w kierunku kościoła św. św. Piotra i Pawła, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Starego Miasta z kościołem św. Jana w Szczecinie, Widok sygnaturki kościoła św. św. Piotra i Pawła w Szczecinie, Widok Szczecina od południa, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Widok Szczecina za nabrzeża Odry od północy, Widok Szczecina zza wałów fortecznych od północy, Widok targu rybnego na staromiejskim nabrzeżu, Widok z Łasztowni na Stare Miasto, Widok z wozu i szkic wozu podróżnego, Widok zamku Chojnik, Widok ze Szczecina na Kępę Parnicką, Widok ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wiejski kościół i wiatrak w Weißensee oraz studia drzew, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, wnętrze cukierni firmy Koch (1993), Wnętrze izby w Szprotawie, Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, z Górnego Wiku (Ober Wiek), z Kępy Parnickiej (Silberwiese), Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), z Łasztowni (Lastadie), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Chojnik, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Karpnikach, Zamek we Wleńskim Gródku, Zarys grzbietu Rudaw, Zarys widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Zbigniew Gonczaruk były dyrektor przedsiębiorstwa „Sztuka Polska”, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, Zgrupowanie w tonacji niebieskiej, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Jadwiga Brunszwicka(1561–1601), Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZPAP w Szczecinie, ZPO DANA, ZPO OdrA i Inotex w Szczecinie, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie