Opo-wieści dr E. Gwiazdowskiej

W STRONĘ MOSTA. Wyprawa XXXXVII

26 lutego 2021 - dr Ewa Gwiazdowska

Ludwig Most, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich od strony Odry, fragment Panoramy Szczecina z Łasztowni, 1847, obraz olejny, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 233
Z odcinka na odcinek zbliżamy się do tego wyjątkowego, w którym pojawi się niezwykłej urody weduta Szczecina. Na razie przyglądamy się różnym zakątkom, bo sami przyznacie, że to rzecz niezwykle ciekawa wiedzieć, jak dawniej prezentowały się miejsca, w których dzisiaj bywamy. Zamek Książąt Pomorskich w oglądzie mistrza Mosta jest przedmiotem rozważań w kolejnych Opo-wieściach dr Ewy Gwiazdowskiej. Trwająca od 19 lutego 2021 roku wycinka drzew na północnej skarpie wzgórza zamkowego oraz zamknięcie dla zwiedzających tarasów Zamku Książąt Pomorskich powoduje, że po raz kolejny ta właśnie przestrzeń miasta zmieni swoje oblicze. I dlatego warto, absolutnie warto zajrzeć do nowego odcinka, by przekonać się jak pięknie prezentowała się siedziba książąt, a samo miasto zyskiwało w oglądzie z bliska i z daleka. Dowodzą tego zarówno szkice, jak i obrazy najlepszego szczecińskiego malarza XIX wieku – Augusta Ludwiga Mosta.

dr Ewa Gwiazdowska W stronę Mosta

WYPRAWA XXXXVII

Zamek Gryfitów –„znak rozpoznawczy” Szczecina

W Szczecinie mieściła się główna rezydencja książęcego rodu Gryfitów, władców państwa noszącego nazwę Pomorze (Pommern), którego terytorium rozciągało się od miasteczka Damgarten na zachodzie po miasteczko Łeba na wschodzie. Siedziba władców do dziś pozostała wyjątkowym, niepowtarzalnym architektonicznie gmachem Szczecina. Ta „wizytówka” miasta wielokrotnie była uwieczniana przez Ludwiga Mosta w różnych technikach artystycznych, od szkiców poprzez studia farbami wodnymi po obrazy olejne i litografie. Wiele z jego prac zachowało się do dziś.

Niezwykły widok z fosy

Ludwig Most, Zamek w Szczecinie od północy, 1828, obraz olejny na płótnie, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 205 Ludwig Most, Zamek w Szczecinie od północy, 1828, obraz olejny na płótnie, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 205

Dawno, dawno temu, kiedy nikomu jeszcze nie przyszło na myśl budować obecną Trasę Zamkową, Ludwig Most miał okazję stworzyć jeden ze swych pierwszych widoków zamku. W 1828 roku stanął na stoku fosy na północny zachód od budowli. Właśnie z tego miejsca postanowił malować zamek. Stąd gmach prezentował się niezwykle monumentalnie, a jednocześnie malowniczo. Przebudowany przez pruskich rzemieślników stracił renesansowe detale architektoniczne, ale zyskał nastrój średniowiecznej budowli obronnej. Wysoka, masywna Wieża Dzwonów nadawała mu szczególnej powagi. Dzięki dokładności Mosta możemy także zobaczyć, jak wyglądało otoczenie zamku. Fosę odgradzały od niego resztki średniowiecznych murów obronnych widoczne po lewej stronie obrazu. Od strony fosy wybudowano przy murach szereg ryglowych budynków mieszkalnych. Teren poniżej, dawno wyschnięty, traktowano jako miejsce wypoczynku „na łonie przyrody”. Bardzo pociągająco wygląda ogrodzenie porośnięte winoroślą i ozdobne krzewy obsypane kwieciem ukazane przez Mosta po prawej stronie obrazu. Niestety prace przygotowawcze, szkice czy studia do tego dzieła, się nie zachowały.

Zamek góruje nad Starym Miastem

Ludwig Most, Widok zamku z Łasztowni Stoczniowej, fragment szkicu Szczecin. Widok z Łasztowni na Stare Miasto, 1827/1828, ołówek na papierze, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 203 Ludwig Most, Widok zamku z Łasztowni Stoczniowej, fragment szkicu Szczecin. Widok z Łasztowni na Stare Miasto, 1827/1828, ołówek na papierze, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 203

Odwrotnie wygląda sytuacja kompozycji z widokiem zamku zza Odry. W tym przypadku istnieje tylko duży szkic ołówkiem. Most narysował go prawdopodobnie na przełomie 1827 i 1828 roku, gdy planował namalowanie panoramy Szczecina zza Odry. Dzięki temu szkicowi wiemy, że Most chciał pokazać zamek z tych stron, z których dawna siedziba władców prezentowała się najbardziej atrakcyjnie. Na rysunku widać dwie wieże: Zegarową i Dzwonów oraz dach wieży Więziennej. Skrzydło wschodnie flankują szczytowe ściany skrzydeł: południowego i północnego. Podkreślają lekkość jego renesansowych proporcji. Poniżej zamku rozpościera się „morze” kamieniczek.

Odkrywamy główny dziedziniec zamkowy

Ludwig Most, Widok dziedzińca zamku w Szczecinie, 1828, obraz olejny na płótnie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Archiwum Fotograficzne, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, Zakup stulecia: Teka warsztatowa Augusta Ludwiga Mosta w Muzeum Narodowym w Szczecinie, „Szczeciner. Magazyn Miłośników Stolicy Pomorza”, nr 11 (2018), s. 46 Ludwig Most, Widok dziedzińca zamku w Szczecinie, 1828, obraz olejny na płótnie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Archiwum Fotograficzne, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, Zakup stulecia: Teka warsztatowa Augusta Ludwiga Mosta w Muzeum Narodowym w Szczecinie, „Szczeciner. Magazyn Miłośników Stolicy Pomorza”, nr 11 (2018), s. 46

Trzeci z serii obrazów z widokami zamku, którą Most wykonał w 1828 roku, w okresie przerwy w studiach, był widokiem dziedzińca zamkowego. Wprawdzie obraz znany jest tylko z archiwalnej fotografii. Jednak istnieje kilka prac przygotowawczych do niego. Most pokazał dziedziniec w stronę skrzydła południowego. To skrzydło przebudowano w czasach pruskich na arsenał, ale we wnętrzu zachowały się gotyckie pomieszczenia. Poza tym obok skrzydła południowego prowadził główny wjazd na zamek. Most nadał gmachowi monumentalny charakter malując bardzo pomniejszone sylwetki ludzi. Artysta zwrócił uwagę na dwie główne role zamku: wojskową i turystyczną. Możemy obserwować, jak z arsenału wyjeżdża oddział wojska, a także osoby zwiedzające zabytek. Na dziedzińcu uwijają się również ludzie wykonujący rozmaite prace usługowe.

Studium czy obraz – co bardziej porywa?

Ludwig Most, Widok dziedzińca zamku w Szczecinie, 1828, ołówek i akwarela na papierze, studium do obrazu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, Zakup stulecia: Teka warsztatowa Augusta Ludwiga Mosta w Muzeum Narodowym w Szczecinie, „Szczeciner. Magazyn Miłośników Stolicy Pomorza”, nr 11 (2018), s. 46 Ludwig Most, Widok dziedzińca zamku w Szczecinie, 1828, ołówek i akwarela na papierze, studium do obrazu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, Zakup stulecia: Teka warsztatowa Augusta Ludwiga Mosta w Muzeum Narodowym w Szczecinie, „Szczeciner. Magazyn Miłośników Stolicy Pomorza”, nr 11 (2018), s. 46

Warto przypomnieć pracę studyjną Mosta poprzedzającą wykonanie obrazu olejnego z przedstawieniem dziedzińca zamku. Dzięki malowaniu akwarelą – techniką wymagającą szybkości, wprawy i lekkości ręki, Most zdołał uchwycić pogodny nastrój panujący w słoneczny dzień na zamkowym placu. Kontrasty światłocienia są silniejsze niż na obrazie. Niebo malowane szerokimi, swobodnymi plamami wydaje się żywsze, bardziej naturalne. Piramida stojąca w południowo wschodnim rogu placu, zwieńczona przez sylwetkę pruskiego orła ukrywa jest w głębszym cieniu. Piramida ta symbolizuje wieczne trwanie pruskiej dynastii królewskiej. Most, lokalny patriota, być może wołałby dynastię rodzimą i dlatego tak ukrył pomnik obcych władców. Na akwareli wrota arsenału są zamknięte. Tylko przy wjeździe na dziedziniec widać żołnierza stojącego na wachcie. O ścianę zamku opiera się szereg karabinów straży zamkowej.

Zamkowe podcienia – ślad renesansowej przeszłości

Ludwig Most, Elewacja zachodniego skrzydła zamku w Szczecinie od strony dziedzińca, 14.06.1828, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 3, karta 8, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Elewacja zachodniego skrzydła zamku w Szczecinie od strony dziedzińca, 14.06.1828, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 3, karta 8, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Pierwszy ze szkiców do widoku dziedzińca zamkowego Most poświęcił przedstawieniu zachodniego skrzydła zamkowego. Ukazał je na wprost, czyli inaczej niż na studium, na którym jest pokazane perspektywicznie. Dokładnie udokumentował na tym rysunku arkadowe podcienia i wygląd parteru skrzydła. Zwrócił też uwagę na zdobioną esownicami attykę wieńczącą budowlę. Podkreślił w ten sposób ślady renesansowej przeszłości zamku zachowane od strony dziedzińca. Rozmieszczenie okien i surową bryłę wieży Schodów zaznaczył tylko schematycznie, skrótowo. Nie zapomniał o położeniu rynien dzielących pionowo elewację.

Chwilowe wyjście z cienia

Ludwig Most, Elewacja wschodniego skrzydła zamku w Szczecinie od strony dziedzińca, 14.06.1828, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 3, karta 8 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Elewacja wschodniego skrzydła zamku w Szczecinie od strony dziedzińca, 14.06.1828, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 3, karta 8 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Skrzydło wschodnie na studium, a szczególnie na obrazie pokazane było w silnym skrócie perspektywicznym i dodatkowo skryte w dość głębokim cieniu. Na wstępnym szkicu ołówkiem Most pokazał je na wprost. Również to skrzydło zachowało ślady renesansowej świetności – arkadowe podcienie i attykę zwieńczoną szeregiem esownic. Szkicując to skrzydło Most przedstawił rozmieszczenie i kształty wszystkich okien. Rynny również znalazły się na rysunku. Na zarysie piramidy dodał uwagę o pokryciu jej ścianek łuską (Schuppe).

Pierwszy zamysł kompozycji

Ludwig Most, Dziedziniec zamku w Szczecinie w stronę południową, 14.06.1828, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 3, karta 9, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Dziedziniec zamku w Szczecinie w stronę południową, 14.06.1828, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 3, karta 9, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ciekawym świadectwem pracy Mosta nad kompozycją poświęconą dziedzińcowi szczecińskiego zamku jest ostatni z tej grupy szkiców. Przedstawia on widok dziedzińca w stronę skrzydła południowego. Jest pierwszym rysunkiem odpowiadającym kompozycyjnie obrazowi olejnemu. Rysownik rozmieścił na nim szkicowo bryły tworzące budowlę, czyli skrzydła: wschodnie, południowe z wyniosłą wieżą Zegarową i zachodnie. Jako najważniejsze zadanie potraktował rozmieszczenie świateł i cieni. Cienie padają od strony północno wschodniej, a więc rysunek został wykonany wcześnie rano. Na szkicu brak postaci ludzkich, czyli sztafażu. Co ciekawe, bardziej szczegółowo potraktowane jest skrzydło zachodnie. Pozostałe skrzydła zaznaczone są tylko konturem.

Czyżby ślad zamkowego wnętrza?

Ludwig Most, Widok wnętrza na zamku? w Szczecinie, nie datowany, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 6, karta 36 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie Ludwig Most, Widok wnętrza na zamku? w Szczecinie, nie datowany, ołówek na papierze czerpanym welinowym, Szkicownik nr 6, karta 36 verso, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Na jednej z kart szkicownika nr 6, poniżej kopii portretów książęcych, Most narysował widok zabytkowego wnętrza o belkowanym stropie i arkadowych wnękach dzielących tylną ścianę. Obok tego rysunku umieścił zarysy książęcych strojów. Może więc praca przedstawia którąś z komnat zamkowych. W prawym rogu pokoju widoczny jest kominek. Natomiast lewy róg jest zabudowany i ozdobiony toczoną kolumienką. Pośród wyposażenia pomieszczenia rozpoznać można biedermeierowską komodę. A nuż ktoś rozpozna tę komnatę?

Zamek ozdobą luksusowej weduty pamiątkowej

Scharden, według Ludwiga Mosta, Widok dziedzińca zamku w stronę pólnocną, fragment wielowidokowej weduty Stettin, 1836, litografia, oryginał w: Kupferstichkabinett, Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik Staatliche Museen Berlin PK, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 223 E. Scharden, według Ludwiga Mosta, Widok dziedzińca zamku w stronę pólnocną, fragment wielowidokowej weduty Stettin, 1836, litografia, oryginał w: Kupferstichkabinett, Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik Staatliche Museen Berlin PK, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 223

Zamek był tak znakomitą i ważną budowlą Szczecina, że na pamiątkowej wielowidokowej weducie Stettin Most umieścił aż cztery ujęcia rezydencji za czasów artysty określanej jako królewska. Najważniejsze z nich to oczywiście ogólny widok zamku. Był on dominantą, czyli głównym motywem, na panoramie Starego Miasta zza Odry. Na bordiurze, czyli obramieniu, weduty Stettin znalazły się trzy bardziej kameralne ujęcia dawnej rezydencji władców. W prawym górnym rogu Most pokazał omówione już przedstawienie dziedzińca w stronę skrzydła południowego. Po jego przeciwnej stronie, w lewym rogu, znalazł się widok dziedzińca zamkowego w stronę północną. Dwie te kompozycji uzupełniały się tworząc swego rodzaju panoramę zamkowego dziedzińca. Ktoś przyglądając się grafice mógł zobaczyć dziedziniec z wszystkich stron, jakby stał pośrodku budowli. Ponadto Most w lewym odcinku bordiury dodał widok wnętrza kaplicy zamkowej, o której powiemy niżej.

Na tle widoku skrzydła północnego na dziedzińcu Most przedstawił pomnik Wielkiego Elektora, Fryderyka Wilhelma, ocieniony przez lipę. Brandenburski władca wsławił się zdobyciem szwedzkiego Szczecina w rezultacie oblężenia w 1677 roku. Jednak tylko na krótko, bo na mocy pokoju w St. Germain w 1679 musiał Szczecin zwrócić Szwedom.

Kościół zamkowy świadectwem chrystianizacji Pomorza

Ludwig Most, Widok wnętrza kościoła zamkowego, 1861, obraz olejny na płótnie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Archiwum Fotograficzne Ludwig Most, Widok wnętrza kościoła zamkowego, 1861, obraz olejny na płótnie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Archiwum Fotograficzne

Renesansowy kościół zbudowany w północnym skrzydle zamku książęcego powstał na miejscu romańskiej świątyni poświęconej św. Ottonowi, patronowi Pomorza. To św. Otto w XII wieku chrzcił Gryfitów i ich poddanych. Kościół zamkowy był jedną z dwu najważniejszych budowli sakralnych Szczecina – świątyń kolegiackich. Drugą był kościół Mariacki, który za czasów Mosta już nie istniał. Artysta umieścił wnętrze tak ważnego dla Szczecina kościoła pośród kilku widoków zamku. Ponownie upamiętnił świątynię w 1861 roku. Zapewne celem była dokumentacja wyglądu nawy przed generalnym remontem. Białe ściany pozbawione dekoracji, dwukondygnacyjne empory dla wiernych, wyposażenie ograniczone tylko do ołtarza i ambony świadczyły, że jest to kościół, w którym modlili się ewangelicy.

Romantyczny motyw pomorskiego pejzażu

Ludwig Most, Widok Szczecina ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, 1834, rysunek sepią na papierze, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 221 Ludwig Most, Widok Szczecina ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, 1834, rysunek sepią na papierze, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, reprodukcja w: E. Gwiazdowska, R. Makała (red.) August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, (katalog wystawy), Szczecin 2007, s. 221

Zamek książęcy dominował nie tylko nad szczecińskim Starym Miastem. Widok zamku stał się modnym motywem pejzaży, kiedy wśród mieszczan rozwinęło się zamiłowanie do spacerów na łono natury. Celem takich wycieczek było podziwianie pomorskich krajobrazów. Romantyczna sylwetka zamku przyciągała oko i stanowiła znak rozpoznawczy okolicy. Zamek nadzwyczaj wyróżniał się w sylwecie miasta oglądanej ze wzgórza w okolicy wsi Golęcino (Frauendorf). Dawne Winne Wzgórze (obecne Wzgórze Kupały) upamiętnione zostało w 1825 roku przez pobyt na nim następcy tronu księcia Fryderyka Wilhelma z małżonką Elżbietą. Na jej cześć nadano wzniesieniu nazwę Elisenhöhe (Wzgórze Elżbiety). Most zgodnie ze swym realistycznym zacięciem upamiętnił widok ze wzgórza przedstawiając na pierwszym planie rodzajową scenkę – mieszczańską rodzinę odpoczywającą na tarasie przed niewidoczną restauracją po trudach wspięcia się na szczyt. Rodzice siedzą przy filiżance kawy i fajce. Dzieci bawią się z psem. Choć całkiem współcześnie spędzają czas – dziś już jest to niemożliwe. Na początku XX wieku wzgórze przecięła linia kolei do Polic.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnie wpisy
Tagi
"Caminando", "Filharmonia w obiektywie", "Malczewscy. Figura syna", "Rzeźba i Formy Przestrzenne" w DESA Unicum., "Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem", „Bollwerk” 1935, „Heimatkalender für den Kreis Randow” 1937, „Nazywam się Czerwień", „Nie bajka leśna”, „Niesamowita słowiańszczyzna”, „Obrazy Szczecina. Szczecin w obrazach”, „Ostatnia droga Temeraire’a", „Siła korzeni jest w nas. Rzecz o Bogdanie Matławskim", „Skazany na Plakat”, 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE „Breathtaking”
, 13 Muz w Szczecinie, 14 02.2018, 1829, 1831, 1833, 1844, 1845, 1851, 2 ćwierć XIX wieku, 2003, 2009, 2020, abstrakcja, Adam Klein, Adam Marczyński, Adam Wajrak, Adolf Menzel, Adrian Ludwig Richter, Adrian Ludwig Richter (1803-1884), Adrian Ludwig Richter (1803–184), Adrian Zingg, Adrian Zingg (1734–1816), Adrianna Jędrzejczak, aerograf, afisz, Agata Mazuś, Agata Wolniewicz, Agata Zbylut, Agnieszka Masztalerz, Akademia Sztuki w Szczecinie, akryl, Akt, Akwaforta, akwaforta barwna, akwaforta kolorowana, akwaforta na papierze, akwarela, akwatinta, Albert Henry Payne, album „Leszek Żebrowski – skazany na plakat”, album skazany na plakat, Aleksandra Gisges-Dalecka, Aleksandra Jadczuk, Alembic Cache Passes (Time-snark), Alina Polak-Kalwaryjska, alkid, Alma w Goleniowie, Alpejski szczyt (1935), Analog Recovery 1984, André Malraux, Andrzej Adam Sadowski, Andrzej Błażejczyk, Andrzej Foryś, Andrzej Łazowski, Andrzej Tomczak, Andrzej Wróblewski, Andrzej Zwierzchowski, Aneta Grzeszykowska Selfie, Anna Domaradzka, Anna Kolmer z Polskiego Radia Szczecin, Anna Niemiec, Anna Paszkiewicz, Anna Paszkiewicz Macierzyństwo, Anna Wojsznis, Anton Graff (1736–1813), antropomorfizacja, Antykwariat Marek Wyłupek, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Arthur Tesmmers?, Artur Żmijewski, artykuły, artyści, artysta, Artysta szkicujący w karczmie, Artysta wraz kolegą rozmawia przed wiejską gospodą, asamblaż, ASP Katowice, ASP ŁÓDŹ, August Krasicki, August Ludwig Most, Auguste Hüssener, Auguste Hüssener (1789–1877), Auguste Hüssener Bogusław X według Ludwiga Mosta, aukcja charytatywna, Aurora Lubos, autentyczność pochodzenia, Autoportret artysty siedzącego i rysującego, Autoportret Ludwiga Mosta, Autoportret z profilu, Autor anonimowy, autorstwo, awers, Barbara Bałakirew, Barbara Warzeńska, Barnim XII (1549 Wołogoszcz – 1603 Szczecin), Bartłomiej Otocki Bez tytułu, Barwne komstelacje świata, Batik miodowy na gorąco, Bawarscy chłopi podczas pielgrzymki do Maria-Culm, Bela Komoszyńska, benefis Profesora Andrzeja, Berlin, Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Biały Wieczór (Ryga), Biblioteka Państwowa Pruskiego Dziedzictwa Kultury w Berlinie, blejtram, Bogdan Bombolewski, Bogna Jarzemska-Misztalska, Bogusław X (1454–1523), Bożena Galant, Bożena Mozolewska, Bożena Wniarska, Brama do zamku Hohnstein, Britz osiedle zwane podkową, Bronisław Kierzkowski, Brzeg morza 1855, budzą się demony, Carl Blechen, Carl Friedrich August Kotzsch, Carl Friedrich Wilhelm Klose, Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), Caspar David Friedrich, Caspar David Friedrich (1744–1840), cena końcowa, cena wylicytowana, cena wywoławcza, ceramika, Chłopi z okolic Chebu dekorują dom na Boże Ciało, Chłopiec klęczący tyłem na krześle, Chłopskie domy w Diessen, Christian Adolf Eltzner, Christian Ernst Stölzel, Christian Gottfried Morasch (1749–1813), Christian Gottlob Hammer, collage, COVID - 19. Weryfikacja, cykl "Przed premierą", cykl "Święto polifonii", cykl „V pora roku”, Cyprian Nocoń, Czas ucieka, Czepce śląskie, Czepiec z okolic Oleśnicy i Bolesławca, Czeska karczma, Dama z Gronostajem, Danuta Korczyńska-Chudzicka (1950) Wirujący derwisze, Danuta Strzelbicka-Mazuś, Dariusz Aniołkowski, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz, Das romantische Gebirge. Auf alten Wegen durch die Sächsische Schweiz (Romantyczne góry. Dawnymi szlakami przez Saską Szwajcarię), Der historische Malerweg. Die Entdeckung der Sächsischen Schweiz im 18./19. Jahrhundert, Desa Unicum, dibond, dokument filmowy, Dom Aukcyjny Rempex, Domek Grabarza, Domy wiejskie i studnia, Dorota Kozak, doświadczać miasta, dr Agata Zbylut, dr Aleksandra Jadczuk, dr Ewa Gwiazdowska, dr hab. prof. US Bogdan Matławski, dr Justyna Machnicka, dr Marlena Lenart, Dr Paweł Kula, dr Sylwia Godowska, dr Szymon Piotr Kubiak, dr Wojciech Łopuch, dr Zygmunt Niedźwiedź, Drawno, Droit de suite, druk, druk płaski, druk sitowy, druk wklęsły, druk wypukły, Drzewo 7, drzeworyt, Duża chałupa ryglowa w Dreźnie-Loschwitz, Dwa posłania rysunek nie datowany, Dwoje dzieci przy stole, dyr Lucjan Bąbolewski, Dziewczęce nakrycie głowy, Edmund Gomolicki, Eduard Leonhardi (1828-1905), edukacja kulturalna, Edward Dwurnik, Edward Hartwig, Ela Blanka, Elżbieta Blicharska, emalia, emalia na metalu, Emanuel Messer, Emotion Loader, environment, Erazm ze Szczecina, Ernest Ferdinand Oehme (1797 – 1855), Ernest Ludwig (1545 Wołogoszcz – 1592 tamże), Ernst Fries, Eryk von Zedtwitz, Eugen Dekkert, Eugen Dekkert (1865 Szczecin – 1956 Garmisch-Partenkirchen), Eugen Dekkert. Zum 70. Geburtstag des Stettiner Malers, Ewa Łyczywek-Pałka, Eysymont. Ślad na ziemi, fakturalność, falsyfikat, Ferdinand Müller według Ludwiga Mosta, Festiwal Tkaniny 2019, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Figura Matki Boskiej Apokaliptycznej, Filcowanie wełny na mokro, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, filharmonia w Szczecinie, Filip I wołogoski (1515 Szczecin – 1560 Wołogoszcz, film o Andrzeju Tomczaku, folklor na Pomorzu Zachodnim, Fonderia Venturi Arte w Bolonii, Fontanna z 1732 roku na tle zabudowy Rossmarkt, fot. Grzegorz Solecki & Arkadiusz Piętak, foto Mateusz Piestrak, fotografia, fotografia barwna, fotografia czarno-biała, fotografia subiektywna, Fragment mozaiki na budynku ZPO DANA w Szczecinie, Franciszka Themerson, Frank Richter, Františkovy Lazne, Franz Theodor Schütt, Friedrich August Scheureck, Friedrich August Schmidt według rysunku Johanna Christiana Clausena Dahla, Fritz Johannes Modrow, Fritz Modrow, frottage, Fruit of the lump, Gabi Kulka, Galeria Kapitańska, galeria Kierat w Szczecinie, galeria Poziom 4., galeria Poziom 4. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria R+, Galeria ZPAP Kierat I w Szczecinie, Gary Stewart, Gdańsk, Gdy rozum śpi, Georg Braun, Gerd-Helge Vogel, GIF, gipsoryt, gmach Akademii Leśnej, Górskie schronisko, Góry Bukowe 1970, Gospoda na Bastei, grafika, grafika artystyczna, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, grawer Reinhard Krüger, Grażyna Harmacińska-Nyczka, Grażyna Pasterska-Napadło, Greifswald, Grodziec, Grupa Tkacka Wątek, Grzegorz Szponar, Guido Reck, gwasz, Halina Błachnio, Handlarka ryb, Handlarz świń, Handlarze ryb, Hanna Jung, Hanna Kaszewska, Hans Christian Andersen (1805–1875), Hans Georg Gadamer, Hans Hartig, Hans Hollaus, Heinrich von Kleist (1777–1811), Helena Kwiatkowska, Henry Winkles, Henryk Cześnik, Henryk Stażewski, I Biennale Plakatu Ekologicznego, ID1 Studio, ilustracja, ilustracja do dzieła Knuta Hamsuna Rosa, impast, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, instalacja, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, inwestowanie w sztukę, Iwona Gacparska, Izabela Kita, Jacek "Budyń" Szymkiewicz, Jacek Cypryjański, Jacek Malczewski, Jacek Yerka, Jakub Lewiński, Jan Bujnowski, Jan Fryderyk (1542 Wołogoszcz – 1600 tamże), Jan Lebenstein, jan Powicki, Jan Tarasin, Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicach Rixdorf, Jarosław Eysymont, Jedzący chłopiec, Jerzy Brzozowski (1928–2005) Pejzaż w owalu /, Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Joann Bartosik, Joanna Mieszko, Johann Christian Hasche (1744–1827), Johann Gottlob Samuel Stamm (1767–1814), Johann Gottlob Schumann według rysunku Johanna G. Jentzscha, Johann Philipp Veith (1768–1837), Jolanta Gramczyńska (kurator 3. Zoom na Szczecin), Jon Rafman, Joseph Mallord William Turner, Józef Rivoli, Julius (Julo) Levin, Julius Friedrich Ludwig Runge, Juliusz Windorbski, Kalejdoskop zdarzeń, Kaleka o kulach, Kamień Pomorski, kamienioryt, Kamienna Brama w Uttewalder Grund, Kanapa pod Bastei, Karczma, Karl Friedrich Schinkel, karta 4, karta 49, Kasia Zimnoch, katalog dzieł Mosta, katalog Złoty wiek Pomorza, Katarzyna Słuchocka, Katedra Francuska w Berlinie 21.10.1827, Kazimierz Mikulski, Kazimierz VII (1557 Wołogoszcz – 1605 rezydencja Neuhausen koło Darłowa), Klęcząca kobieta z dzieckiem 7.02.1830, Klęczący czeladnik 14.02.1830, klub 13 Muz, Klub Kolekcjonerów, Klub Storrady, Klubu Kolekcjonerów, Kobieta modląca się na klęczkach, Kobieta siedząca bokiem w prawo, Kobieta z dzieckiem w ramionach, kolaż, Kolej koło Schandau, Kolekcja Czartoryskich, kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, kolekcje odzieżowe: Kurpiowska, kolekcjoner, kolografia, Komes w Słubicach, Kompozycja niebieska 1961, Koń i woźnica, Koń zaprzężony do kocza 1829?, Königssee, konkurs „To lubię w Szczecinie… wstaw trzy swoje zdjęcia ze sztuką w mieście...", Konrad Juściński, kontrasty kolorystyczne, kopia, kopia według Ludwiga Mosta, kościół w Weißensee, Kpt. Mirosław Folta (przedstawiciel PŻM-u), kreda, Kreuth Niemcy, Królewski Młyn w Plauensche Grund, Królewski pałac w Weesenstein, krosno, Kryspin Pawlicz, Krystyna Pohl, Krzysztof Gogol, Krzysztof Majorek, Krzysztof Pruszkowski, Krzysztof Ślachciak, Krzysztof Soroka, Krzysztof Zlewski, książka, Książnica Pomorska, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie, kultura, kulturalne dziedzictwo, Kunstverein für Pommern, kurator Szymon Piotr Kubiak, Kurator wystawy Jolanta Gramczyńska, Kuratorka wystawy "Malczewscy. Figura syna" dr Beata M. Wolska, kwestionariusz artysty, Kwestionariusz Prousta, Kwiaty Polskie i Piastowska oraz Baśnie i Legendy (Bazylea), lawowanie tuszem, Lelum 1963, Lena Chmielnik, Lena Wicherkiewicz, Leon Tarasewicz, Leonardo da Vinci, Leonia Chmielnik, Leonia Chmielnik (1941) Anna Paszkiewicz (1940) Bogusław X i Anna Jagiellonka, Leonia Chmielnik Dziewczyna w długiej sukni, lex et artis, licytacja telefoniczna, linoryt, litografia, litografia na papierze, litografia piórem, Loschwitz XIX/XX, Ludwig August Most, Ludwig Manzel, Ludwig Most, Ludwig Most Brama Świecka w Chojnie od strony pola, Ludwig Most Dom pod dębami na wyspie Wolin 1847 olej na płótnie własność prywatna, Ludwig Most i Theodor Oehlmann, Ludwig Most Matczyne szczęście, Ludwig Most Rysownik podczas pracy, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody w Lubsku, Ludwig Most Strój kobiecy i wnętrze gospody wiejskiej, Ludwig Most Widok fasady ratusza w Chojnie, Ludwig Most Wiejska gospoda w Britz, Ludwig Most Wiejska zabudowa w Rixdorf, Ludwig Most Zaułek Berlina z widokiem bocznej elewacji nieznanego gmachu, Ludwig Most Żydowski chłopiec, Ludwig Richter, Lukas Cranach (?), Lump (Piotr Pauk) i jego murale, łódzka ASP, Łoże pod baldachimem z kotarą, Łukasz Mozolewski (fotograf i filmowiec), M.A. Arnold, Maciej Szczawiński, Magdalena Abakanowicz, Magdalena Barczyk-Kurus, Magdalena Lewoc, Magdalena Soboń, malarstwo, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo akrylowe, Malarstwo dr Aleksandry Jadczuk, malarstwo olejne, malarstwo temperowe, malarz Lucjan Jagodziński, Malarz siedzący przy oknie, Malarze w gospodzie, Małgorzata Bartosik, Marek Wyłupek, Margaret Wossidlo, Margarete Wosidllo, Maria Łopuch, Maria Radomska-Tomczuk, Marian Bogusz, Marian Nyczka, Marian Nyczka (1925–1986) W porcie III, Marianowo, Marika, Marlborough Gallery, Marlena Lenart, Marta Kurzyńska, Martin Derbyshire, Martin Pechan, Marzena Borkowska, Matczyne szczęście, Matka z dzieckiem, Mężczyzna podziwiający pejzaż 25.10.1829, Mężczyzna w płaszczu przy drzwiach, Mężczyzna z dziecięcą trumienką, mezzotinta, Miasto i zamek Hohnstein, MIASTOCHODZIK, Michael Koppe, Michał "Bunio" Skrok, Michał Kowalonek, miedzioryt, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Plener Artystyczny w Marianowie, Miejsca. Rekonstrukcja IV. Galeria 4.Poziom, Miejscowość w dolinie, miejski pejzaż, miłość, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie, Mirosław Bałka, Misia Furtak, Mittenwald (1935), młodzi artyści, Młodzieńczy portret malarza, Młyn nad górską rzeczką, MN w Szczecinie, Modląca się dziewczynka, Modląca się kobieta, Modlący się chłopiec, Modlący się mężczyzna z kapeluszem, Monika Frankowska-Makała, Monika Sosnowska, Monitorowanie24, monotypia, most zwany Hegereiterbrücke, Motyle i Hafty Łowickie (Berlin), motyw na obrazie Śląskie schronisko górskie, mozaika na elewacji kina Kosmos, Mr Lump, mural, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, muzyka, Nad Odrą (Próżniak), Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Wąsik, Nawarstwienie 1976, nie datowany, Niedzielna wycieczka w ogrodzie gospody, Niedzielny spacer, Nostizsche Gallerie, Nowe brzmienie big beatu, Nowy Jork, Nowy Młyn w Plauensche Grund, Nyczka. Miasto kobiet, Obecność, obraz, OBRAZOWNIA Joanna Woźna, obrazy dr Aleksandry Jadczuk, Oczekująca, odwrocie, Off Marina, Ogród tawerny, Ojciec tańczący z synkiem, około 1800, Olaf Deriglasoff, Olaf Tausch, olej, olej na papierze, olej na płótnie, Olga Iwaszkiewicz, oliwkowy papier, ołówek, ołówek na papierze czerpanym, ołówek na papierze welinowym, Open Heart Warrior, Opisy warsztatów, Opo-wieści o sztuce, ortret siedzącego Michaela Koppe, Ostatnia ryba, Ostrzyca, Oswald Gette, Otto Lang-Wollina, Otto Lange-Wollin, Otto Tarnogrocki, Pałac Leszczyca-Sumińskiego, Panorama Alp, Panorama doliny Łaby w okolicy Bad Schandau w stronę południową, Panorama doliny Odry i Szczecina ze skraju Puszczy Bukowej w Zdrojach, Panorama Karkonoszy z sylwetką Jeleniej Góry, Panorama Legnicy, Panorama portu i miasta od północy, panorama Szczecina, Panorama wsi Weißensee, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, papier czerpany welinowy, papier welinowy, Park gen. W. Andersa w Szczecinie, Pasażer czekający na zaokrętowanie, pastele, Pasterki alpejskie, Patchworkowe sztuczki, Paul Holz, Paulina Ratajczak, Paweł Althamer, Paweł Kleszczewski, Pęd winorośli, pejzaż, Pejzaż górski z karczmą w Bukowcu, Pejzaż karkonoski w stronę Sobótki, Pejzaż w świetle księżyca 1869, Pejzaż z drzewem i skałami koło Loschwitz, Pejzaż z Sudetów 1835, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakuba, Perspektywa Kleine Domstrasse (obecnie ul. Mariacka) w stronę kościoła św. Jakubam, Peter Paul Most, Piec w schronisku, pióro, Piotr Bałakirew, Piotr Lengiewicz, Piotr Pauka, Piotr Uklański, Piotr Zioła, plakat, Plakat Aleksandry Zaborowskiej, Plakat I Biennale Plakatu Ekologicznego, Plakat Magdaleny Tyczki, Plakat Marceliny Rydelek, plalkat, plastyka szczecińska, Plastyka szczecińska 1945–2020, Plauensche Grund koło Drezna, Plaża w Ahlbecku 28.07.1868, Plaża w Heiligendamm, podmalówka, podobrazie, podpis, podpis artysty, Podróżnicy po Saskiej Szwajcarii w łodzi naprzeciw Schandau, Podsłuchiwana randka, Podstawy haftu krzyżykowego, Podwórko przy ul. Piotra Ściegiennego, Polelum 1962., polska piosenka, polska sztuka współczesna, polskie malarstwo współczesne, Pommersches Landesmuseum, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, Pomnik św. Jana Nepomucena, Pomorski artysta biedermeieru, Pomorski artysta epoki biedermeieru., Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie, Pomorskie Stowarzyszenie Sztuki (Kunstverein für Pommern), Popiersie Bogusława X, Port IV, Portret Barnima XII, Portret Bogusława X, Portret Elżbiety Brunszwickiej, portret Fanny Beer, Portret malarza w futrze, Portret Martina Richtera, Portret matki, Portret rodzinny, Portret stojącego Michaela Koppe, Portrety Eryka II i Kazimierza VII z serii szkiców portretowych, Portrety Filipa I i Jana Fryderyka, posłuszeństwo, Postać męska w stroju z Sudetów, poster, Pötschke według Ludwiga Mosta, Powroźnicy przy pracy, Prace Doroty Piechocińskiej, Prace Grzegorza Myćki, Prace Joanny Bartosik, Prace Łukasza Drzycimskiego, Prace Oli Szmidy z instrukcją odbioru, Prace Olka Pujszo, Prace Poli Augustynowicz, pracownia malarstwa prof. Stefana Wegnera, pracownia Projektowanie Wydawnictw i Publikacji na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Prasłowianka I, Prasłowianka II, prawo i sztuka, prezes DESA Unicum, Prof. Leszek Żebrowski, prof. W. Lubos, Profesor Andrzej Tomczak, projekt stypendialny ufundowany w 2018 przez Miasto Szczecin, Promenada około 1850 roku, Przełęcz Lueg koło Salzburga, Przestrzenie, Przydrożny krucyfiks, PŻM, Rachel Rossin’ 87 (USA), Rafał Malczewski, ratusz w Anklam, recenzja filmu, reprodukcja w: Otto Holtze, rerwers, restauracja Chief w Szczecinie, Restauracja na Bastei, reż. Marek Osajda, Robotnik podnoszący deskę 14.02.1830, Rodzina na spacerze, Rodzina rybacka na plaży, Roman Opałka, Rybak i jego żona przy pracy przed domem, Rybak z profilu, rycina reprodukcyjna, rysunek, rysunek ołówkiem, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym welinowym, rysunek piórem i pędzlem, rysunek w szkicowniku nr 6, rysunek w szkicowniku nr II, rysunek węglem, rysunki Gryfitów, Ryszard Kiełtyka, rzeźba, rzeźba J. Czekanowskiego, rzeźbiarz, rzeźby drewniane, rzeźby granitowe, SalonSztuki.net, Saska karczma z kręgielnią, scena rodzajowa, Scena w karczmie, Sceny z życia rybaków, schronisko Hampelbaude (obecnie Strzecha Akademicka), Schronisko i kaplica na Śnieżce, Schronisko Peterbaude i szałas w Karkonoszach, sepia, serigrafia, sitodruk, Siusiający wałach, Skały Bastei koło Rathen, Skamieliny (fragment) 1990, Skubas, Ślady IV, Śląskie schronisko górskie, Ślubuję ci wierność, Sławomir Lewiński mozaika w holu Dworca Głównego, Sławomir Lewiński., słup Szymon, Słupca, Smart Metering, Smocking czyli manipulowanie tkaniną, solarigrafia, Sonia Wojtysek, Sprzęt rybacki 28.07.1850, Städtische Sammlung Freital, staloryt, Stanisław Biżek, Stanisław Fijałkowski, Stanisław Krzywicki wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej, Stanisława Dobrzeniecka-Żyłkowska, Statki w porcie – nabrzeże załadunkowe, Stefan Gierowski, Stefan Themerson, Stojący hutnik, Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie na rzecz wzbogacania i rozwoju życia kulturalno - społecznego  Szczecin, street art, studium, Studium do obrazu Matka z dzieckiem, Studium gościa siedzącego za stołem, Studium kelnera, studium ołówkiem na papierze, studium postaci do obrazu Wieczorna modlitwa czeskich chłopów, Studium studenta, Studium widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie, światłocień, Sydonia z rodu Borków, sygnatura, sygnatura Mosta, sygnowanie, Sylwia Zawiślak, szary papier czerpany, Szczecin, Szczecin 15.06.2016, Szczecin 2020, Szczecin. Widok z Wałów Chrobrego, Szczeciner, Szczecińska Agencja Artystyczna, szczecińskie Muzeum Miejskie(Stadtmuseum), szkic do kompozycji Kolegium prasowe, Szkic rzeźby Dioskura od tyłu (1829?), Szkice do portretu Michela Labarziena, Szkice głów męskich, szkice na kartach 5 - 8, Szkicownik 1, Szkicownik nr 1, Szkicownik nr 2, Szkicownik nr 3, Szkicownik nr 7, Szkicownik nr II i VII, Szkicownik nr VI, Szkicownik nr VII, Szkicownik nr XIV, Szkicownik VI, Szkicownik VII, szkicowniki Mosta, szkło, sztuka, sztuka dawna, sztuka wideo, sztuka współczesna, Tadeusz Eysymont, Tadeusz Kantor, Tadeusz Rolke, technika własna, teki studiów Ludwiga Mosta, tempera, Teresa Pągowska, Teresa Wurtinger z Witkowic, Tharandt, Theodor Gerhard, Tkanina 3D, Tomasz Lazar Sea of Trees, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Wojtysek, Tomek Wotysek, Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), Towarzystwo Miłośników Muzeum Narodowego w Szczecinie, Trafostacja Sztuki, Tragarz mleka Feitus Landthaler, trzy różne sposoby licytowania, tusz, Twierdza Königstein z widokiem na Lilienstein, twórca, tworzę się, Tymon Tymański, Tymoteusz Lekler, Tyrolska scena rodzinna, ugier, Urodziny dziadka, video art, Vintage art, W Dinkelsbühl, W tonacji złotej 1984, wadium, Walking Figures, Walkowska Wydawnictwo, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. Igora Krenza, warsztaty, Watzmann, Wąwóz w okolicy Loschwitz z widokiem na Łabę 1833, według obrazu Ludwiga Mosta, Wędrowiec na tle pejzażu Karkonoszy, węgiel, Weimar Neues Museum, Wejście do Plauensche Grund podczas pomiaru rzeki Weisseritz, Werner Liersch, wernisaż, wernisaż "Święto polifonii" w szczecinie, Wernisaż Kolektywu ILU NAS JEST 1.501.2020 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Weronika Raczyńska, wg obrazu Jana Steena, wideo, wideo art, Widok Bad Schandau, Widok Berlina z dachu Altes Museum 1830, Widok doliny Odry z sylwetką Szczecina od północy, Widok hotelu Scholastyka nad Achensee, Widok klasycystycznej budowli (1825/1826), Widok Konotopu 1835, Widok krajobrazu z kościołem, Widok miasteczka Hohnstein, Widok mostu Bastei z drogi do Wehlgrund, Widok na dolinę Łaby 1863, Widok od południowego wschodu, Widok od ul. Sołtysiej, Widok Podzamcza w Szczecinie w kierunku kościoła św. św. Piotra i Pawła, Widok Rossmarkt (obecnie pl. Orła Białego), Widok skał Bastei od strony gór, Widok Starego Miasta z kościołem św. Jana w Szczecinie, Widok sygnaturki kościoła św. św. Piotra i Pawła w Szczecinie, Widok Szczecina od południa, Widok Szczecina z lotu ptaka od wschodu, Widok Szczecina z lotu ptaka od zachodu, Widok Szczecina za nabrzeża Odry od północy, Widok Szczecina zza wałów fortecznych od północy, Widok targu rybnego na staromiejskim nabrzeżu, Widok z Łasztowni na Stare Miasto, Widok z wozu i szkic wozu podróżnego, Widok zamku Chojnik, Widok ze Szczecina na Kępę Parnicką, Widok ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Wieczór na bałtyckiej plaży 1845?, Wieczór na bałtyckiej plaży 1879, Wiejski kościół i wiatrak w Weißensee oraz studia drzew, Wietrzny nastrój pod Alpami (1930), wieża widokowa katedry w Szczecinie, Wilhelm Bormes (1887–1958), Wilhelm Sasnal, wirtualna prezentacja obrazów „De Profundis – Beksiński VR”, Witold Maćków, Witraż z tkaniny, Włodzimierz Pawlak, Wnętrze chaty rybackiej, wnętrze cukierni firmy Koch (1993), Wnętrze izby w Szprotawie, Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wojciech Ciesielski, Wojciech Fangor, Wojtek Go, Wspomnienie z Kreuth, Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, wykłady z zakresu historii sztuki, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny, wystawa, wystawa „ NICEZCZS”, wystawa Kobieta i pejzaż, wystawa SZCZ NICE, Wystawa sztuki w wieży Gocławskiej w Szczecinie, wywiady, XXVI Aukcja Wielkie Serce Kraków 2017, XXVII Aukcja Wielkiego Serca, z Górnego Wiku (Ober Wiek), z Kępy Parnickiej (Silberwiese), Z Kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich („Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego”), z Łasztowni (Lastadie), Żabnica, Zachęta Sztuki Współczesnej, Zagórów, Zakończona gra o zwolnienie z zapłaty, zakup z limitem ceny, Zamek Chojnik, Zamek Hohnstein, Zamek Książąt Pomorskich, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Karpnikach, Zamek we Wleńskim Gródku, Zarys grzbietu Rudaw, Zarys widoku ze Wzgórza Kupały na Golęcinie w stronę Szczecina, Zbigniew Gonczaruk były dyrektor przedsiębiorstwa „Sztuka Polska”, zdjęcia Dariusza Aniołkowskiego, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, zdjęcie archiwalne w MNS, Zdzisław Beksiński, Zenon Owczarek, Zgrupowanie w tonacji niebieskiej, złoty podział, złoty prostokąt, Zofia Jadwiga Brunszwicka(1561–1601), Zofia Zdun-Matraszek., żółta ochra, Zomm na Szczecin II, Zoom na Szczecin. Punkty Widzenia, Zoom na Szczecina. Punkty Widzenia, ZPAF O/Szczecin, ZPAP, ZPAP O/ Szczecin, ZPAP w Szczecinie, ZPO DANA, ZPO OdrA i Inotex w Szczecinie, ZUT-u w Szczecinie
+Więcej
Trwa ładowanie